Een team van  Dokter Bosman dat zich bezig houdt met psychologische zorg voor volwassenen volgen een opleiding bij hoogleraar  Claudi Bockting bij het AMC Amsterdam om zich een nieuwe behandelwijze voor mensen met een depressie eigen te maken. De kick-off was afgelopen vrijdag.

Evidenced based behandelwijze

Dokter Bosman is de eerste organisatie die hiermee gaat werken. Claudi Bockting deed uitgebreid onderzoek naar een effectieve behandeling. Mensen die deze behandeling kregen hadden aanzienlijk minder last van terugval. In bijgaande video zie je er meer over.

Direct hulp ASR en DSW cliënten

Dat wij deze behandeling gaan bieden is voor de zorgverzekeraars ASR en DSW de aanleiding om ons geen limiet op te leggen voor het aantal te behandelen ASR/DSW verzekerden met een depressie. Zij mogen direct instromen.

Over Claudi Bockting

Claudi Bockting (1969) is Universitair Hoofddocent bij de afdeling Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut (BIG), supervisor gedragstherapie VGCT. Claudi heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met depressieve stoornissen en in het bijzonder de preventie van terugval en de behandeling van chronische depressies. Tevens doet zij onderzoek naar nieuwe interventiemethoden bij depressie en is zij auteur van boeken over de wijze waarop terugval voorkomen kan worden.

Een vermoeden van een depressie en dan?

Alleen een huisarts, psycholoog en/of psychiater kan een diagnose stellen. Een depressie is vaak goed te behandelen. Hoe dat het beste kan gebeuren, hangt af van de ernst van je depressieve klachten. Herken je bovenstaande kenmerken neem dan contact op met je huisarts en vraag een verwijzing. Er zijn dan verschillende therapievormen mogelijk. Cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie en interpersoonlijke therapie zijn bijvoorbeeld opties bij een depressie. Daarnaast is mindfulness een vorm van behandeling waar veel mensen wat aan hebben. Via deze behandelmethode leer je met aandacht in het hier en nu te leven. Bij Dokter Bosman kiezen we hoe dan ook voor een persoonlijke aanpak. Bel 088 226 76 26 of mail ons.

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 10 februari 2018