Aantal jongeren met jeugdzorg daalt eerste helft 2018

jeugdwet

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet verder toegenomen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Jeugdzorg

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Jeugdzorg is de overkoepelende term voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.

Daling niet perse gevolg van afnemende vraag

Elk half jaar verzamelt het CBS cijfers over jeugdzorg. Vanaf de eerste helft van 2015 nam het aantal jongeren met jeugdzorg toe van 303 duizend naar 360 duizend in het tweede halfjaar van 2017. In de tweede helft van een jaar worden meer jongeren geholpen dan in de eerste helft. In de eerste helft van 2018 daalt het aantal jongeren met jeugdzorg. Ook in de eerste helft van 2017 was dit het geval. Dit lijkt goed nieuws. Alleen op basis van dit onderzoek is niet duidelijk of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg of van beleidskeuzes van gemeenten, of dat andere factoren een rol spelen. Een oorzaak kan zijn dat gemeenten te weinig zorg inkopen.

Grote regionale verschillen

9,5 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar ontving jeugdzorg in de eerste helft van 2018. De meeste jeugdzorg jongeren kwamen uit de vier grote steden. Het percentage jeugdzorg jongeren is het hoogst in gemeenten in het zuiden en midden van Limburg en in het oosten van Groningen en Drenthe. In 292 gemeenten daalde het aantal jongeren met jeugdzorg, in 23 gemeenten bleef het gelijk en in 65 gemeenten nam het aantal jeugdzorg jongeren toe.

bron: cbs.nl

Meer over: Jeugdzorg, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 31 oktober 2018