autisme herkennen
Het is de Nationale Autismeweek, de week waarin vroege herkenning en erkenning centraal staan. In Nederland komen zo’n 190.000 mensen in aanmerking voor de diagnose ‘autisme’. Lang niet iedereen (van die 190.000 mensen) is zich ervan bewust dat ze de diagnose ‘autisme’ hebben. Door gunstige omstandigheden hebben ze zich leren handhaven, ondanks de hindernissen die hun autisme met zich meebrengt.

Dokter Bosman richt zich met het Autisme Kennis Centrum (AKC) op diagnostische onderzoek bij volwassenen met een vermoeden van autisme. Waarbij het ‘het herkennen van autisme’ centraal staat.

Herkennen van autisme

In ons centrum zien we volwassenen van alle leeftijden die zich in uiteenloopende levensfasen bevinden. Bij sommigen komen autistische kenmerken sterk naar voren wanneer ze met een vooropleiding beginnen. Zo’n grote verandering kan bij mensen met autisme tot een grote belemmering leiden. Bij anderen komen de kenmerken pas naar voren als ze met pensioen gaan.

Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen spelen een belangrijke rol in het herkennen van autisme. Het is belangrijk oog te hebben voor deze verschillen waarin gedragskenmerken zich kunnen uiten en de verschillende hulpvragen die hieruit voort kunnen vloeien. De juiste herkenning van autisme is dus enorm van belang.

Erkenning van autisme

Na ‘herkenning’ volgt ‘erkenning’, zoals het accepteren van eigen valkuilen of kwaliteiten. Of de eventuele aanpassingen die in de leefomgeving kunnen worden gemaakt. Het is van belang dat na het vaststellen van een autismespectrumstoornis, er oog is voor dit proces van acceptatie en het beter leren kennen van jezelf.

Regelmatig komt het voor dat er te weinig aandacht is besteed aan dit proces, als de diagnose al op jonge leeftijd is vastgesteld. Met als gevolg dat de persoon zijn of haar eigen valkuilen of kwaliteiten niet goed kent en de behandeling onvoldoende effect heeft. Om dit te voorkomen, is het verstandig als deze persoon een psycho-educatie traject volgt voor of tijdens de behandeling.

Psycho-educatie

Bij het AKC bieden we individuele trajecten aan met een korte wachttijd en werken wij vaak samen met andere ggz-instellingen. We bieden daarom deelbehandelingen. We zien dat mensen veel herkenning en inzichten vinden tijdens psycho-educatie en daardoor hun eigen gedrag en gedachten beter leren kennen en kunnen plaatsen.

‘Acceptatie van de diagnose’ is tijdens psycho-educatie vaak ook een belangrijk onderwerp. Om een behandeling bij mensen met autisme te laten slagen is het herkennen en erkennen van de diagnose dus extreem belangrijk.

Neem contact op

Dokter Bosman biedt met het Autisme Kennis Centrum diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen (18+). Onze professionals maken bij het diagnostisch onderzoek gebruik van valide en betrouwbare instrumenten. Ze bekijken of er sprake is van een autismespectrumstoornis en/of een andere diagnose. Voor vragen bel dan 088 226 76 26 of meld je hier aan. Onze specialisten staan voor je klaar. We luisteren en helpen je zo goed mogelijk.

Meer over: Autisme
Bijgewerkt: 3 april 2017