Onderzoek naar zelfbeeld kinderen met en zonder autisme

autisme onderzoek

Aan de Universiteit van Amsterdam is een onderzoek gestart naar het zelfbeeld van kinderen met en zonder autisme. Autisme kent diverse verschijningsvormen, die waarschijnlijk elk hun eigen genetische achtergrond hebben. Deskundigen spreken daarom ook wel van ‘de autismen’.

Onderzoek zelfbeeld autisme

Er is in de wetenschap nog weinig onderzoek gedaan naar het zelfbeeld bij kinderen en jongeren met autisme.  Kinderen en jongeren met autisme hebben vaak veel bijkomende problemen. Hierdoor zou het zo kunnen zijn dat ze een minder goed zelfbeeld hebben dan kinderen zonder autisme. Dit is echter nog niet onderzocht. Door dat te onderzoeken kunnen we erachter komen of kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer kans hebben op een negatief zelfbeeld dan kinderen zonder ASS.

De mogelijk behandeling die deze kinderen en jongeren nodig hebben kan dan ook gericht worden op het verbeteren van hun zelfbeeld. Dan moet je wel iets kunnen zeggen over het zelfbeeld. Om iets te kunnen zeggen over het zelfbeeld van kinderen en jongeren met autisme, is de Universiteit van Amsterdam we op zoek naar kinderen met autisme en kinderen zonder autisme tussen de 8 en 16 jaar. Daarom willen wij je vragen deel te nemen aan dit onderzoek.

Autisme onderzoek

Als je mee wil doen aan dit onderzoek kun je dit onderzoek starten door op onderstaande link te klikken. Hierdoor kom je direct bij de online vragenlijsten voor ouders (het invullen duurt dus ongeveer 30 minuten).  Voor het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, klik hier.

Contact

Dokter Bosman heeft geen directe of indirecte belangen bij dit onderzoek. Wij vinden het wel belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. We vinden het belangrijk dat het wetenschappelijk onderzoek gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met ASS. Dokter Bosman,  staat voor goede, wetenschappelijk verantwoorde zorg ook op het gebied van autisme. Voor volwassenen hebben wij het Autisme Kernnis Centrum, onderdeel van Dokter Bosman.

Bron: balansdigitaal.nl

Meer over: Autisme, onderzoek
Bijgewerkt: 31 juli 2017