‘Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op’

budget jeugdzorg

Voor steeds meer kinderen wordt er een beroep op jeugdzorg gedaan, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is. Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft.

Bij de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 was de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden. Elk jaar wordt daarom verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd. In het onderzoek geven gemeenten aan dat die veranderingen meer tijd nodig hebben voor een ‘innovatiever’ en passender zorgaanbod.

Bijna negen van de tien gemeenten (87%) denken ook volgend jaar niet uit te komen met het zorgbudget. De hulpvraag waarmee kinderen komen, wordt volgens driekwart van de ondervraagde gemeenten bovendien ook nog eens zwaarder.

Nog drie maanden te gaan

Dat het budget jeugdzorg in de helft van de gemeenten nu al op is, brengt de zorg in de problemen voor de drie resterende maanden van 2017. Nieuwe gevallen blijven zich aandienen en de zorg moet ook betaald worden.

De helft van alle gemeenten had al extra eigen geld bijgelegd voor dit jaar en komt nu toch niet uit. De meeste lossen dit op door extra geld over te hevelen vanuit reserves, andere (zorg)posten of incidentele posten. De verwachte tekorten verschillen van enkele honderden euro’s tot maar liefst 12 miljoen.

Budget jeugdzorg, toekomst somber

Voor 2018 zijn gemeenten negatief: bijna 90 procent verwacht ook dan niet uit te komen met de beschikbare gelden. Ze geven in de toelichting aan dat ze vooral meer tijd nodig hebben om tot een innovatiever en passender zorgaanbod te komen. Dat is de bal aan zorgaanbieders terugspelen, door gemeenten. Het grootste probleem is de file voor de voordeur.

bron: NOS

Meer over: Jeugdzorg
Bijgewerkt: 19 september 2017