Debat Tweede Kamer over budgettekorten ggz

budgettekort

Zorgaanbieders waarschuwen de Tweede Kamer voor opnamestops door een gebrek aan budget. Vandaag gaat de Tweede Kamer hierover in debat. Budgettekorten binnen de ggz leiden soms tot vroegtijdig afgebroken behandelingen en patiëntenstops. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) moet bemiddelen als er budgetproblemen zijn, maar schiet daarin ernstig tekort.

Inkoop van zorg

De problemen ontstaan als verzekeraars te weinig zorg inkopen. Ggz-bedrijven, zoals Dokter Bosman, die contracten hebben afgesloten met de verzekeraars, komen dan zonder geld te zitten om behandelingen van te betalen. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil dat verzekeraars en zorgverleners in zo’n geval snel samen een oplossing vinden, zodat de patiënt geen last van het conflict heeft. In de praktijk ontstaat vaak langdurige onenigheid over tekorten op het zorgbudget. Ook Dokter Bosman moet soms maanden wachten op betalingen voor geleverde zorg.

Rol NZA

De NZA moet in dergelijke gevallen bemiddelen. De praktijk is echter weerbarstiger dan minister Schippers doet voorkomen. Zo’n actieve rol neemt de NZA meestal te laat aan. De autoriteit komt pas in actie als het conflict zo hoog is opgelopen dat er al een patiëntenstop is afgekondigd. Daardoor komt het met  regelmaat voor dat cliënten niet meer geholpen kunnen worden. Cliënten zien dit ook terug in oplopende wachttijden.

Budgettekort in jeugdzorg het ergst

Dokter Bosman heeft de problematiek in de jeugdzorg al vaker onder de aandacht gebracht en gewaarschuwd dat de budgetproblemen in de jeugd-ggz nijpend zijn. Daar hebben we namelijk te maken met de Jeugdwet, die de jeugdzorg sinds 1 januari 2015 tot verantwoordelijkheid van de gemeenten heeft gemaakt. Sommige gemeenten kopen, net als verzekeraars, te weinig zorg in of kennen een budgetplafond.

Zoveelste signaal aan politiek

Eerder dit jaar luidden verschillende kinderpsychiaters al de noodklok over de zorg die zij kunnen bieden. De huidige brief aan de Tweede Kamer is het zoveelste signaal aan de politiek dat het anders moet. Wij kunnen alleen maar de hoop uitspreken dat de politiek dit in de toekomst wil veranderen. Politiek, verzekeraars en gemeenten komen hopelijk tot inkeer, zodat we cliënten op tijd de best mogelijke psychologische zorg kunnen bieden.

Veel gemeenten beseffen dat ook. Een goede samenwerking tussen gemeenten, maar ook zorgverzekeraars en ggz-instellingen is van cruciaal belang om goede zorg te kunnen leveren en wachttijden terug te dringen.

bron: NRC, Dokter Bosman in de media

Meer over: Jeugdzorg, Nieuws, wachttijd
Bijgewerkt: 26 september 2017