Betere zorg voor jongeren met complexe psychische problemen

complexe psychische problemen
De zorg voor jongeren met complexe psychische problemen moet beter. Staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) gaat hierover afspraken maken met de betrokken in de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd. Dit schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

Jongeren kunnen nergens terecht

In juni kwam in het nieuws dat veel kinderen met complexe psychische problemen nergens terecht konden. Waardoor de jeugdpsychiaters de staatssecretaris om verbetering vroegen. Op 21 juni debatteerde de Tweede Kamer hierover naar aanleiding van de noodkreet van de moeder van ‘Emma’. Emma was een suïcidaal 16-jarig meisje voor wie de ouders moeilijk hulp konden regelen.

Gemeenten moeten specialistische hulp inkopen

De problemen zijn deels te herleiden op de overheveling van de jeugdzorg en de jeugd-ggz naar de gemeenten in 2015. Gemeenten moeten namelijk sindsdien specialistische hulp inkopen bij de gespecialiseerde instellingen. De zorg is daardoor nog meer versnipperd geraakt, zeggen betrokkenen.

Uitspraken Staatssecretaris

‘De zoektocht naar passende hulp of een passende plek voor jeugdigen met complexe psychische problemen blijkt lastig. Bovendien vormt het een zware belasting voor jeugdigen en hun ouders. De vele doorverwijzingen en overplaatsingen en het steeds weer overdragen van de regie op het behandelproces, leiden soms tot gevoelens van onmacht en wanhoop bij jeugdigen en hun ouders’, schrijft Van Rijn.

‘Dit kan en moet beter. Ik denk daarbij aan betere samenwerking en professionele coördinatie. Tevens is het belangrijk om te kijken naar het aantal doorplaatsingen en hoe de ouders hierin beter begeleid kunnen worden.’

De bedoeling is dat regionale expertisetafels worden ingericht. Zij zullen de hulp bepalen voor kinderen met complexe problemen. Een voorstel van Van Rijn om gemeenten te verplichten om gezamenlijk jeugdhulp in te kopen, ligt bij de Raad van State. Daarnaast ondersteunt het Rijk de gemeenten bij hun aanpak van het voorkomen van zelfmoord onder jongeren.

Als je dochtertje zegt: ‘Spring jij maar van het balkon, mama’

Ouders van kinderen met ernstige psychische problemen voelen zich in de steek gelaten door de geestelijke gezondheidszorg. Waarom is het zo moeilijk deze kinderen goed te helpen? Zeven verklaringen, en hoe het beter kan.

Bron: Volkskrant

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 31 augustus 2017