Decentralisatie jeugdhulp tegenstrijdig effect

De overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten lijkt allerlei averechtse effecten te hebben. Sinds de decentralisatie komen meer jongeren in de jeugdzorg terecht, worden vaker zwaardere vormen van zorg ingezet en nemen de kosten toe. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister De Jonge van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Benchmark

In de Benchmark uitgaven jeugdhulp die bureau Significant in 26 gemeenten heeft uitgevoerd, is te lezen hoe in driekwart van de gemeenten sinds 2015 meer jongeren jeugdhulp ontvangen. In een derde van de gemeenten gaat het om een stijging van meer dan tien procent. De toename is te zien over alle vormen van hulp heen. Ook de zwaardere vormen van hulp. Dit terwijl ten tijde van de decentralisatie de verwachting was dat met name de zwaardere zorg minder vaak nodig zou zijn. Kinderen en jongeren zouden eerder op tijd hulp krijgen.

Vol in transitie

Hoewel de gemeenten al enige jaren verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, blijkt dat in het merendeel van de 26 onderzochte gemeenten nog geen stabiel functionerend jeugdstelsel bestaat. Hierdoor is er volgens de onderzoekers nauwelijks een beeld te schetsen van de opbrengsten van alle veranderingen. “Enkele gemeenten geven hierbij aan dat zij in 2018 pas voldoende betrouwbare informatie hebben die zij zien als ‘nulmeting’ waar zij de komende jaren resultaten van verandering tegen kunnen afzetten.”

Vrijwel alle 26 gemeenten verwachten dat de financiële tekorten in het jeugddomein de komende jaren zullen aanhouden. “Om te kunnen bijsturen zijn soms (nieuwe) investeringen nodig, maar tegelijkertijd zien gemeenten zich gedwongen om extra middelen voor jeugdhulp in te zetten ter voorkoming van een toename van wachtlijsten of om aanbieders die bijvoorbeeld budgetgrenzen overschrijden te compenseren”, schrijven de Significant-onderzoekers.

Maatregelen

Minister De Jonge gaat naar aanleiding van de onderzoeken kijken welke financiële maatregelen nodig zijn om de tekorten bij de jeugdzorg in gemeenten op te lossen. “Deze rapporten bevestigen de signalen die gemeenten al langer afgeven over de financiële tekorten op de jeugdzorg”, zegt hij.

De Jonge ziet in de onderzoeken ook reden tot optimisme. “Het betekent dat méér kinderen in Nederland passende hulp krijgen. En dat was ook precies de bedoeling; kinderen en gezinnen eerder in beeld”, zegt de minister over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten.

bron: skipr

Meer over: Jeugdzorg
Bijgewerkt: 1 mei 2019