Dokter Bosman doet mee aan trauma onderzoek van de ARTIC scale

Trauma-Informed Care (TIC) is een organisatie-brede aanpak die zich (onder andere) richt op personen met een geschiedenis van ingrijpende ervaringen.

Binnen TIC staat begrip van, en een adequate respons op, de impact van ingrijpende ervaringen centraal. Koraal voert, in samenwerking met de universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, een valideringsonderzoek uit naar de Nederlandse vertaling van de Attitudes Related to Trauma informed Care (ARTIC) scale. Behandelaren van Dokter Bosman leveren een bijdrage aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen.

Meer over: Trauma
Bijgewerkt: 14 april 2022