Dokter Bosman start expertisecentrum psychische klachten bij LVB

LVB

Ook mensen met een licht verstandelijke beperking zoeken psychische hulp. Dokter Bosman wil mensen die licht verstandelijk beperkt zijn in de toekomst nog beter gaan helpen en zet daarvoor een expertisecentrum op.

LVB vaak niet herkend

Psychische klachten komen voor bij jong en oud, man en vrouw, arm en rijk en bij mensen met een hoog tot laag I.Q. Toch wordt die laatste groep niet altijd herkend, laat staan dat de behandeling aansluit bij wat ze begrijpen. Psychiater Michiel Bosman en directeur van Dokter Bosman heeft het zelf ook meegemaakt: “Een vrouw had anderhalf jaar psychotherapie gevolgd, maar ze knapte maar niet op. Toen ik haar voor het eerst sprak en in haar ogen keek, zag ik dat wij elkaar niet begrepen. Ik heb een intelligentieonderzoek af laten nemen en daaruit bleek dat ze licht verstandelijk beperkt was. Je kunt je voorstellen dat de anderhalf jaar psychotherapie die ze gehad, voor haar voelde als falen, omdat ze in die periode volledig werd overvraagd door haar behandelaar.”

Aansluiten bij wat iemand kan

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben baat bij dezelfde evidence based behandelingen en interventies als mensen met een ‘normaal’ I.Q. “We moeten alleen beter leren om ons taalgebruik aan te passen en onze interventies te doseren”, licht Michiel Bosman toe. “Je moet als behandelaar echt aansluiten bij wat iemand kan en snapt en dat kan een valkuil zijn voor academisch geschoolde psychologen en psychiaters. Maar als je niet aansluit bij het niveau van je cliënt dan raakt die echt heel erg teleurgesteld in de behandeling.”

Bewustwording behandelaren

Ook moeten behandelaren zich bewuster worden van het fenomeen an sich. Veel mensen weten een licht verstandelijke beperking aanvankelijk namelijk redelijk goed te verbergen, ze doen hun hele leven niet anders. “Je ziet bijvoorbeeld bij kinderen dat bepaalde gedragsproblemen een uiting zijn van een LVB. Het is natuurlijk heel erg om te horen dat je kind een licht verstandelijke beperking heeft, maar het is wel heel erg belangrijk dát je het hoort om er vervolgens zo goed mogelijk mee om te gaan.”

Kenniscentrum

Om de behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren, heeft Dokter Bosman recent een aantal nieuwe collega’s aan boord gehaald met expertise op het gebied van LVB, waaronder GZ-psycholoog en onderzoeker Janny Beernink uit Doetinchem. Zij heeft een trauma-interventie ontwikkeld heeft voor mensen met een licht verstandelijke beperking. “We besteden er binnen onze organisatie steeds meer aandacht aan”, vertelt Michiel Bosman.

Ik vind het belangrijk dat iedereen bij ons goede zorg krijgt. Daarom bouwen we nu een kenniscentrum. Niet alleen voor betere behandelingen van deze groep, maar ook om de bewustwording binnen onze eigen organisatie te vergroten. We zijn in Doetinchem en Zwolle begonnen en rollen de kennis die we daar opdoen vervolgens uit over onze andere locaties.”

Samenwerking met de wijkteams

Volgens Michiel worden mensen met gedragsproblemen en een verstandelijke beperking nu nog vaak ‘op en neer gepingpongd’ tussen verschillende instanties. “Wij willen de schotten weghalen. We willen dat iemand goede zorg krijgt voor zijn of haar psychische problemen én hulp krijgt om eventuele andere problemen op te lossen die met de verstandelijke beperking samenhangen. Bijvoorbeeld financiële problemen. Daarom zoeken we nu ook de samenwerking met de wijkteams en dat bevalt tot nu toe heel goed.”

 

Michiel Bosman is psychiater en directeur eigenaar van Dokter Bosman. Hij promoveerde aan de Oklahoma State University met een onderzoek naar Evidence-Based Management. Naast zijn werkzaamheden voor Dokter Bosman is hij bestuurslid van Platform Meer GGZ, de branche-organisatie voor ondernemende GGZ-instellingen.

 

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 12 december 2018