Verhoogt risico op hartziekte en diabetes bij angststoornissen

Het hebben van een stemmings- of angststoornis verhoogt het risico op het ontstaan en voortduren van cardiometabole aandoeningen zoals diabetes, hartziekte, hoge bloeddruk en beroerte. Dit is één van de bevindingen uit recent onderzoek van het Trimbos-intituut.

Stemmings- en angststoornissen en hartaandoeningen is bekend dat deze ook dat deze psychische en lichamelijke aandoeningen vaak gelijktijdig voorkomen. Ze beïnvloeden elkaars beloop negatief. Dit draagt bij aan slechter functioneren, een mindere kwaliteit van leven, meer zorggebruik en hogere zorgkosten.

Stemmings- of angststoornis als risicofactor

Het hebben van een stemmings- of angststoornis bleek het risico te verhogen dat er na drie jaar nog steeds sprake was van een cardiometabole aandoening. Ook wanneer rekening werd gehouden met sociaal-demografische kenmerken, andere lichamelijke aandoeningen, het gebruik van psychofarmaca en indicatoren van leefstijl (BMI, alcoholgebruik, roken en lichamelijke activiteit). Bovendien bleek het hebben van een stemmings- of angststoornis een risicofactor te zijn voor het ontstaan van een cardiometabole aandoening na drie jaar follow-up.

Cardiometabole aandoening als risicofactor

Omgekeerd werd gevonden dat het hebben van een cardiometabole aandoening geen invloed had op het voortduren of terugkeren van een stemmings- of angststoornis na drie, zes of negen jaar follow-up. Wel bleek het hebben van een cardiometabole aandoening het risico te verhogen om voor het eerst in het leven een stemmings- of angststoornis te ontwikkelen na zes jaar follow-up.

Wees als zorgverlener alert

Zorgverleners moeten alert zijn op het ontstaan van een cardiometabole aandoening bij volwassenen met een stemmings- of angststoornis, en omgekeerd. De bevindingen wijzen op het belang van adequate behandeling van een stemmmings- of angststoornis bij volwassenen met een cardiometabole aandoening.

De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Lees de samenvatting van het artikel.

Bron: trimbos.nl

Bijgewerkt: 15 januari 2021