Jongens met autisme ontwikkelen vaker meerdere klachten

jongens met autisme
Jongens met autisme ontwikkelen vaker lichamelijke klachten, depressies en agressief gedrag. Dat heeft vooral te maken met piekeren, ontdekten psychologen van de Universiteit Leiden. Een artikel over hun bevindingen wordt gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental Disorders.

Jongens met autisme

Autisme gaat niet alleen gepaard met sociale problemen, weten we uit onderzoek. Jongens met autisme krijgen ook vaak te maken met angst, depressie en bijvoorbeeld buikpijn – ook wel ‘internaliserende klachten’ genoemd. Ook vertonen deze jongens vaker dan hun leeftijdgenoten zonder autisme, agressief en tegendraads gedrag – ofwel ‘externaliserende problemen’. De Leidse ontwikkelingspsychologen Marieke Bos en Carolien Rieffe vroegen zich af hoe dat komt: horen die klachten bij hun autismespectrumstoornis, of is er iets anders aan de hand?

Onderzoek naar klachten en emotioneel functioneren

Om dat uit te zoeken volgden de onderzoekers anderhalf jaar lang een groep jongens van tussen de 10 en 15 jaar oud. Ze vergeleken de ontwikkeling van allerlei klachten bij jongens met en zonder autisme. Ook keken ze naar hun emotioneel functioneren: hoeveel ze piekerden, of ze inzicht hadden in hun eigen emoties en of ze vaak negatieve emoties hadden. ‘Zo’n onderzoek is nog niet eerder gedaan,’ vertelt Rieffe, ‘terwijl het voor de hand ligt dat problemen in emotioneel functioneren de basis vormen van internaliserende en externaliserende problemen.’

Piekeren leidt tot problemen

Dat blijkt inderdaad zo te zijn. De resultaten van het onderzoek laten zien dat piekeren een risicofactor is bij de ontwikkeling van dit soort klachten. Jongens met autisme die vaak op een negatieve manier nadenken over problemen, ontwikkelen later vaker lichamelijke klachten en meer agressief gedrag. Rieffe: ‘Dat wijst erop dat nadenken over alledaagse problemen voor jongens met autisme moeilijker is. Ze komen minder makkelijk zelf tot een oplossing, maar praten zichzelf juist verder in de put.’

Geen extra risico tijdens de puberteit

Verrassend genoeg bleek de ontwikkeling van problemen als angst, depressie en agressief gedrag in de vroege adolescentie gelijk op te gaan bij jongens met en zonder autisme. Dat die problemen bij jongens met autisme vaker voorkomen, wordt dus al bepaald voordat de adolescentie begint. ‘Dat betekent dat jongens met autisme niet opeens extra risico lopen om deze problemen te ontwikkelen als ze in de puberteit komen’, licht Rieffe toe. ‘En dat is goed nieuws voor ouders, behandelaars en de jongens zelf.’

Autismeweek 2018

Van 31 maart t/m 7 april vindt de Autismeweek 2018 plaats. Deze week is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het Autisme Kenniscentrum doet mee en vraagt extra aandacht voor ongeveer de 190.000 mensen met autisme in ons land. Door de Verenigde Naties is 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag – over de hele wereld worden die dag activiteiten georganiseerd om autisme onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Lees meer over de Autismeweek

Bron: universiteitleiden.nl

Bijgewerkt: 28 maart 2018