Andere hersenactiviteit bij mensen met depressie of angst

hersenactiviteit depressie

De uitkomsten van een aantal studies laten zien dat de activiteit of volume van bepaalde hersengebieden bij mensen met angst en depressie verschillen van die bij mensen zonder deze stoornissen. Hersenactiviteit en volume kunnen gemeten worden met behulp van een MRI scanner.

Depressie verstoorde emotionele prikkels?

Er wordt gedacht dat mensen met een depressie- of angststoornis een verstoorde verwerking, reactie en geheugen hebben voor emotionele prikkels uit de omgeving. Mensen met een stemmingsstoornis hebben meer aandacht voor negatieve prikkels. Bijvoorbeeld voor verdrietige gezichten. Zij kunnen de negatieve prikkels ook minder goed negeren dan gezonde personen. Daarnaast hebben zij minder aandacht voor positieve prikkels uit de omgeving.

Bij depressie minder actieve hersenstructuur

De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen de gedachte dat depressie en angst gekenmerkt worden door afwijkingen in zowel hersenfunctie als in structuur. De hippocampus is een belangrijke structuur voor het opslaan van informatie. Uit net onderzoek blijkt dat tijdens het verwerken van positieve woorden, met als doel deze te onthouden, de hippocampus minder activiteit vertoonde in mensen met een stemmingsstoornis. Het maakte niet uit of mensen een diagnose van depressie, angst of van allebei hadden.

Hoge activiteit depressie

Daarnaast werden stoornis-specifieke afwijkingen vastgesteld: zo vertoonden alleen mensen met een huidig ernstige depressie meer activiteit van de dorsolaterale pre-frontale schors dan gezonde controles. De dorsolaterale pre-frontale schors is een gebied dat ook zeer belangrijk is voor het reguleren van de stemming. In de groep mensen met een angststoornis is deze afwijking niet te zien.

Kleiner volume hersenstructuren

Behalve over hersenactiviteit zijn in het onderzoek ook gegevens verkregen over het volume van hersenstructuren die belangrijk zijn voor het reguleren van emoties en het verwerken van emotionele informatie. Algemeen wordt aangenomen dat een kleiner volume van de ‘grijze stof’, zo worden de zenuwcellen genoemd, een mindere activiteit weerspiegelt van dit gebied.

In de studie werd aangetoond dat een hersengebied dat zeer belangrijk is voor het reguleren van emoties een kleiner volume heeft bij mensen met een depressieve en/of angststoornis. Dit verminderde volume zou al aanwezig kunnen zijn voordat de stoornis zich ontwikkeld heeft. Dan is het kwetsbaar voor het ontwikkelen van een stemmingsstoornis,. Het zou ook kunnen ontstaan onder invloed van bijvoorbeeld stresshormonen of andere neurobiologische verstoringen tijdens een depressieve stoornis.

Vermoeden van een depressie?

Het hebben van een depressie hangt samen met een verkleining van de hippocampus;. Vooral bij mensen die meerdere episodes hebben meegemaakt. Dit was (nog) niet te zien bij mensen die voor het eerst in hun leven een depressie hadden. Dit resultaat benadrukt de noodzaak voor een snelle en effectieve behandeling van depressie, aangezien chronische depressiviteit of terugkerende depressie schadelijk kan zijn voor het brein.

Een depressie of angststoornis zijn vaak goed te behandelen.  Er zijn dan verschillende therapievormen mogelijk. Bij Dokter Bosman kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of bel 088 226 76 26.

Bron: nesda.nl

Bijgewerkt: 8 november 2017