Jongeren met LVB online extra kwetsbaar

jongeren met lvb

Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen door hun mediagebruik vaker tegen problemen aan. Zo zijn ze oververtegenwoordigd als zowel slachtoffer en dader bij online misstanden zoals cyberpesten, grooming en sexting. Desondanks hebben de meeste zorgorganisaties weinig aandacht voor het begeleiden van deze jongeren in hun gebruik van online media.

Licht verstandelijke beperking

15% van de Nederlandse jongeren heeft een IQ lager dan 85. Deze jongeren worden aangeduid als licht verstandelijk beperkt (LVB). Zorgverleners die deze jongeren begeleiden ervaren op dagelijkse basis de problemen die voortkomen uit het gebruik van deze media. Dit blijkt uit onderzoek onder beroepskrachten uit het onderwijs en de zorg die zich richt op jongeren met een beperking. Dit onderzoek is uitgevoerd door Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de OnderwijsSpecialisten in september en oktober 2018.

In de zorg is het meest voorkomende probleem te lang met media bezig zijn (67%). Bijna de helft van de zorgverleners is zich ervan bewust dat deze jongeren via social media contact met vreemden leggen en dat de jongeren online gepest worden of anderen pesten. Ook op het gebied van sexting zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking extra kwetsbaar.

Gebrek aan begeleiding

Deze kwetsbaarheid is ontstaan door een gebrek aan begeleiding van deze jongeren. Het is van belang dat zorgorganisaties en zorgverleners meer aandacht aan het gebruik van media of mediawijsheid besteden. Ook jongeren met LVB hebben recht op een leuk online leven. Daarnaast bieden media veel kansen op sociaal en creatief gebied voor jongeren. Het is wel van belang dat ze goed begeleid worden en dat veiligheid voorop staat. Mediawijzer.net is met een actieprogramma gestart om zorgorganisaties te ondersteunen om meer aandacht te besteden aan mediawijsheid bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Contact

Heb jij een licht verstandelijke beperking? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: mediawijzer.net

Bijgewerkt: 9 oktober 2019