Bespreekbaar maken autisme moeilijk voor bedrijfsartsen

autisme

Bedrijfsartsen die een vorm van autisme herkennen bij een werknemer, schromen vaak dit te bespreken. Zij aarzelen waarschijnlijk. Ze verwachten dat een werknemer een opmerking over een vermoeden van autisme als stigmatiserend ervaart.

Kennis op peil

De meeste bedrijfsartsen vinden dat hun kennis over stoornissen in het autismespectrum op peil is. Toch vindt de helft dat het aan kennis over therapeutische mogelijkheden ontbreekt. Dat blijkt uit een peiling onder leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) door Hogeschool Rotterdam en de Radboud Universiteit.

Van de bijna tweehonderd respondenten – grotendeels bedrijfsartsen en enkele bedrijfsartsen in opleiding – gaf twee derde aan ‘soms’ autisme te herkennen op de werkvloer. Een kwart zei autisme ‘vaak’ te herkennen. Na het herkennen van autisme zetten bedrijfsartsen lang niet altijd de stap om dit te bespreken met de werknemer.

Autisme te weinig herkent of bespreekbaar

Psychiater Cees Kan is gespecialiseerd in autismespectrum stroornissen  bij volwassenen en betrokken bij het onderzoek. Hij vindt dat bedrijfsartsen stoornissen in het autismespectrum te weinig herkennen en bespreken. Kan: ‘Zelfs als een werknemer met een andere hulpvraag bij de bedrijfsarts komt, is het stellen van een diagnose in het autistisch spectrum altijd relevant. Omdat het een grote impact kan hebben op het functioneren van de werknemer. Vermoedelijk komt een vorm van autismespectrum voor bij ongeveer 1 procent van de volwassenen. Wij denken dat maar een kwart tot een derde werk heeft. Degenen die werken een groter risico hebben op verzuim en uitval.’

Stigmatiserend

Kan spreekt over ‘handelingsverlegenheid’ bij bedrijfsartsen, omdat werknemers aanspreken op een vermoeden van autisme als stigmatiserend kan worden ervaren. Dit is volgens hem zeker het geval als de diagnose niet eerder is gesteld. ‘Bijna driekwart van de respondenten geeft aan geïnteresseerd te zijn in bijscholing over het onderwerp. Wij denken dat dit inderdaad gewenst is om van deze handelingsverlegenheid te genezen.’

In mei 2016 pleitte ook staatssecretaris Van Rijn van VWS al voor bijscholing op het gebied van autismespectrum stoornis (ASS) voor onder meer huisartsen en bedrijfsartsen. Hij vindt dat het met name bij volwassenen te lang duurt voordat de diagnose autisme wordt gesteld.

bron: medisch contact

Bijgewerkt: 9 augustus 2017