ReintegratieOns streven is om jouw medewerker zo snel mogelijk weer zijn of haar eigen werk te laten hervatten. We bieden ondersteuning in het versoepelen van het totale re-integratieproces van jouw werknemer. Dit doen we door middel van re-integratietrajecten en VAR-2 (inzicht).

Re-integratie

Samen met de medewerker die arbeidsongeschikt is, kijken we naar de mogelijkheden om het werk te hervatten. Ook adviseren we leidinggevenden en personeelsadviseurs over hun rol in dit traject. Bij onze verzuimbegeleiding houden we rekening met de wetgeving en de rechten en plichten van jou en jouw medewerker.

Inzicht in verzuim

Door middel van VAR-2 brengen we de knelpunten in kaart die tot langdurig verzuim leiden. Vervolgens stellen we hier een plan van aanpak bij op. VAR-2 wordt ingezet als hulpmiddel bij re-integratietrajecten, revalidatie, coaching en psychotherapie.

Neem contact op

Signaleer jij complicaties binnen jouw organisatie en wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 en vraag naar Plus van Dokter Bosman.

 

Bijgewerkt: 29 september 2016