overleg_nieuwsbericht
Verzuim bekorten en beperken kan. Middels de wetenschappelijk onderbouwde online VAR-2 vragenlijst van Dokter Bosman WERK heb je als werkgever snel inzicht in het verzuimrisico van je medewerkers. Daarbij geeft het je een gedegen aanpak om zieke medewerkers weer snel aan de slag te laten gaan.

Wat is de VAR-2?

De Vragenlijst Arbeid en Re-integratie (VAR-2) is een slim meetinstrument voor een tijdige analyse van psychosociale klachten. . Enkel een medische analyse is niet genoeg om het verzuimrisico in kaart te brengen. Wanneer je de VAR-2 op de juiste manier inzet, kun je als werkgever het verzuim binnen jouw bedrijf verminderen en zelfs voorkomen. De VAR-2 ondersteunt ook een snellere re-integratie in jouw belang en in dat van jouw medewerkers.

Een voorbeeld:

Medewerker Jan Willem zit, nadat hij zich een paar keer heeft ziek gemeld, al enkele weken thuis. De bedrijfsarts heeft hem gesproken en wat blijkt? De extreme vermoeidheid weerhoudt Jan Willem om weer aan het werk te gaan. De huisarts geeft aan dat zijn vermoeidheid met wat extra rust binnen enkele weken over zal zijn.

Leidinggevende Karin pikt signalen op vanuit het team en constateert dat het bij Jan Willem thuis niet lekker gaat. Oplopende spanningen hebben hun weerslag op hem. Karin vraagt zich af hoe ze kan voorkomen dat Jan Willem te lang uit de roulatie blijft. Wat kan ze doen? Ze wil namelijk in het belang van Jan Willem, het bedrijf en het team dat hij snel weer aan het werk kan. Ze neemt contact op met Dokter Bosman WERK en overlegt met haar vaste contactpersoon Simone wat ze kan doen.

Simone adviseert om de VAR-2 van Dokter Bosman WERK in te zetten. Dat houdt in dat Jan Willem vanuit huis een relatief korte online vragenlijst invult. Deze vragenlijst geeft een onderbouwde analyse van de werkgerelateerde psychosociale klachten. Diverse thema’s komen aanbod die betrekking hebben op de werksituatie, het sociale netwerk, persoonlijkheidskenmerken, klachten en beperkingen. Na het invullen, bespreekt Simone de resultaten met Jan Willem en na zijn akkoord met de bedrijfsarts. Er volgt een plan van aanpak.

Wat blijkt uit de vragenlijst?

  • Jan Willem ervaart hoge werkdruk en kan hier geen invloed op uitoefenen.
  • Thuis heerst er spanning en hij vindt geen steun bij zijn partner.
  • Hij heeft de neiging om probleemsituaties te vermijden.

Wat is de aanpak en het resultaat?

In overleg met de bedrijfsarts wordt er een systeemcoach ingeschakeld. De systeemcoach onderzoekt wat ze voor Jan Willem kan doen, zowel thuis als op zijn werk. Zo ontstaat er een totaalbeeld van het probleem en de mogelijke oplossing. Na vijf gesprekken heeft Jan Willem voldoende aanknopingspunten om meer grip te krijgen op zijn werk- en thuissituatie. Jan Willem wil met de re-integratie starten. Hiervoor hebben Simone en Karin een voorstel gemaakt waarmee Jan Willem akkoord is gegaan. De re-integratie start en het langdurig verzuim is voorkomen.

Werknemer blij, werkgever blij

Jan Willem heeft dankzij de VAR-2 een duidelijk inzicht gekregen in de samenhang tussen werk- en privé en welke factoren een rol spelen bij zijn verzuim. Door middel van de online vragenlijst heeft hij in een veilige omgeving een beeld kunnen geven van wat er bij hem speelt. Hieruit zijn direct concrete handvatten gevonden welke hem helpen om snel weer aan de slag te gaan.

Karin heeft dankzij de VAR-2 een helder beeld gekregen van wat er bij Jan Willem speelt. Daar kon ze niet via gesprekken met Jan Willem achter komen. Hij kon en durfde zijn problemen niet direct te benoemen. Dankzij het gebruik van de VAR-2 ligt er nu een gedegen plan van aanpak waar Karin met Jan Willem tijdens zijn re-integratie steeds op kan terugvallen.

Wanneer zet je de VAR-2 in?

De VAR-2 wordt ingezet voor individuele werknemers die al geruime tijd ziek thuis zitten, zoals Jan Willem. Maar je kunt het ook inzetten om het risico op verzuim te voorkomen. Hieronder twee voorbeelden om de VAR-2 in te zetten als preventief:

  1. Je signaleert problemen in een team en wil daarom veranderingen doorvoeren. Voorafgaand wil je weten bij welke werknemers je extra verzuim-risico loopt.
  2. Je ziet dat er regelmatig kortdurend verzuim optreedt zonder aanwijsbare redenen zoals een griepvirus.

Neem contact op met Dokter Bosman

Is bovenstaand voorbeeld jou herkenbaar? Of, wens je meer informatie over de VAR-2 vragenlijst van Dokter Bosman? Bel dan 088 226 76 26 of meld je hier aan. Onze specialisten luisteren graag en voorzien je van gedegen advies.

Meer over: Depressie
Bijgewerkt: 12 maart 2016