Grote mentale druk op zorgpersoneel

De continue mentale druk op artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere zorgwerkers is vergelijkbaar met de impact van een calamiteit. Zonder adequate psychische ondersteuning is er op lange termijn groot risico op klachten als burn-out en PTSS

IC-verpleegkundigen en -artsen zien de angst in de ogen bij patiënten. De verpleegkundigen willen geruststellende woorden spreken, maar wat moet je zeggen? Normaal betrekken de zorgverleners de familie bij belangrijke besluiten, rustig in een goed gesprek. Maar dat kan nu niet. 

Mentale nazorg

Zorgverleners krijgen langdurig te maken met stress, angst en onzekerheid. Want de druk op het zorgsysteem zal niet verdwijnen als we over een paar maanden de coronacrisis beheersen. In het najaar zal de zorg overspoeld worden met alle uitgestelde diagnostiek, operaties en behandelingen. Zonder adequate en tijdige mentale nazorg is er groot risico op burn-out en PTSS.

Hyper-alertheid en flashbacks

Zorgverleners kunnen last krijgen van hyper-alertheid, angsten, onzekerheid, flashbacks, en herbeleven van indringende scenes. Deze continue mentale druk speelt niet alleen in ziekenhuizen, maar in alle sectoren van de zorg. Ook in ouderenzorg, huisartsenzorg, ggz en gehandicaptenzorg is de emotionele belasting momenteel enorm.

Mentale steun

De mentale steun bestaat uit drie lagen. De eerst laag is opvang door collega’s. Mensen reageren allemaal anders in een crisis. Ze moeten het gevoel hebben dat daar ruimte voor is. We zijn in de zorg vaak zo stoer. Artsen en verpleegkundigen zeggen al gauw dat “dit er nou eenmaal bij hoort” en dat “ga je tegenkomen. Maar praten over emoties is niet alleen iets voor softies. Durven praten over emoties is voorbeeldgedrag.

Upgrade Peer-Support

De tweede laag bestaat uit peer-group-support: dokters voor dokters, en ook voor verpleegkundigen en andere zorgverleners. De afgelopen weken worden ook psychologen meer ingezet bij de ondersteuning van zorgverleners. De derde laag is professionele hulp voor wie dat nodig heeft. Psychiaters en psychologen doen daarvoor de triage. Ze bieden niet alleen meer hulp aan patiënten maar ook aan zorgverleners die dat nodig hebben. 

We hebben de morele plicht om te zorgen voor hun mentale weerbaarheid. Niet alleen nu maar ook later.

bron: zorgvisie

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 2 april 2020