Haptotherapie bij autisme kan helpen

haptotherapie bij autisme

Gedachten en gevoelens zijn twee belangrijke componenten in de behandeling van cliënten met autisme.

Bij haptotherapie gaat het om het leren luisteren naar en erkennen en interpreteren van gevoelens die er zijn zodat je kunt leren daar een gevolg aan te geven.

Autisme en gevoelens

Soms is het voor cliënten heel moeilijk om “bij het gevoel te komen” of worden ze juist continu overspoeld door hun emoties. In deze gevallen is er een disbalans tussen beide gedachten en gevoelens. Dit leidt op termijn tot klachten. Als je moeite hebt te voelen wat je voelt, hoe kun je dan weten dat je genoeg gegeten hebt, wat je fijn en niet fijn vindt in bijvoorbeeld een relatie. Hoe weet je dan of jezelf of iemand anders over je grenzen gaat? Het overspoeld worden door gevoelens kan bijvoorbeeld problematisch worden, omdat je op z ‘on moment niet meer rationeel kunt bedenken wat je moet doen.

Rol psycholoog

Als psychologen proberen we veelal op verbale wijze een ingang te zoeken in de gedachten- en gevoelswereld van de cliënt. Bij het Autisme Kenniscentrum merkten we dat deze verbale interventies in enkele gevallen niet toereikend zijn.

Haptotherapie bij het Autisme Kenniscentrum

Een middel om dat te bewerkstelligen is haptotherapie. Bij haptotherapie bij autisme gaat het om het leren luisteren naar en erkennen en interpreteren van gevoelens. Je leert met deze therapie daar een gevolg aan te geven. Helène Kleijburg, haptotherapeut bij Helemaal Mens, kwam uitleg geven en gaf de medewerkers van het Autisme Kenniscentrum een workshop.

Workshop haptotherapie bij autisme

Door middel van een ogenschijnlijk eenvoudige oefening waarin voelen en ervaren centraal stond werd duidelijk hoeveel informatie zo een oefening kan geven. Helène Kleijburg vertaalde dit naar thema’s uit het dagelijks leven. De workshop heeft ons inzicht gegeven in wat haptotherapie kan betekenen voor onze cliënten. Door de haptotherapie te ervaren wordt het concreet en geeft het inzicht in hoe een andere, in dit geval lichaamsgerichte, insteek kan bijdragen aan het in kaart brengen en oplossen van klachten.

De eerste cliënten van het Autisme Kenniscentrum zijn al in behandeling. Haptotherapie bij autisme is voor het Autisme Kenniscentrum een overweging om in te zetten, wanneer een psychologische behandeling niet (volledig) kan voldoen aan de vraag van onze cliënten. Dit is de start van een mooie samenwerking!

Contact

Binnen Nederland is gedegen kennis over autisme-onderzoek, maar er zijn weinig experts waaronder deze kennis is verspreid. Een van deze expertise centra is het Autisme Kenniscentrum. Het Autisme Kenniscentrum is er voor volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Onze specialisten maken gebruik van valide en betrouwbare instrumenten. Zij bekijken of er sprake is van ASS en/of een andere diagnose. Daarnaast bieden zij uiteenlopende behandelingen voor mensen met autisme. Benieuwd zij voor je kunnen betekenen? Bel 088 226 76 26 of mail ons.

Meer over: Autisme, Autisme Kenniscentrum
Bijgewerkt: 24 november 2017