Hoe beïnvloedt social media het gedrag van jongeren?

social media jongeren

Het gebruik van social media onder jongeren is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. 98% van de jongeren is in het bezit van een smartphone, het grootste deel hiervan gebruikt Whatsapp. Ook neemt het gebruik van Instagram, Snapchat en Youtube steeds meer toe. Naast een toename in het gebruik van social media, zien we ook een toename in het aantal suïcides en zelfbeschadigend gedrag.

Online emoties delen

Uit onderzoek blijkt dat jongeren hun emoties online delen en ook hierover in gesprek gaan met elkaar. Dit gebeurt ook als jongeren suïcidale gedachten hebben of zichzelf beschadigen. Er zijn veel bronnen op het internet die op deze zaken ingaan. Er lijkt dan ook een verband te zijn tussen kennis te nemen van dit negatieve gedrag op social media, en het daadwerkelijk uitvoeren van dit gedrag. Voornamelijk kwetsbare jongeren, met psychische problemen of die eenzaam zijn, hebben het grootste risico om hierdoor beïnvloed te worden, vooral wanneer ze dit gedrag normaal vinden of als dit verheerlijkt wordt. Ook kan er een onderlinge competitie beginnen tussen gebruikers of kunnen ze het zoeken van professionele hulp afraden.

Positief en negatief gedrag 

Naast negatieve effecten kan social media ook positieve effecten hebben voor jongeren. Social media kan onder andere het zelfvertrouwen vergroten, sociale steun geven, maar ook lotgenoten in contact brengen met elkaar. Jongeren geven daarnaast aan het fijn te vinden om met onbekenden, in een niet-oordelende en anonieme omgeving, over hun problemen te praten. Ook kan positief gedrag bekrachtigd worden door anderen na het online delen of kan er eerder ingegrepen worden indien er negatief gedrag waargenomen wordt. Deze positieve invloeden kunnen er ook voor zorgen dat jongeren hulp gaan zoeken. Social media heeft dus naast negatieve ook positieve effecten op het gedrag van jongeren waarbij vooral kwetsbare jongeren een groter risico lopen op de negatieve invloeden ervan.

Het gesprek aangaan

Als ouder zijnde, is het belangrijk om goed in gesprek te gaan over social media. Welke social media kanalen maakt uw kind gebruik van, hoe en waarvoor? Ondanks dat het lastig kan zijn om hierover in gesprek te gaan, is het belangrijk dit toch te proberen.


Contact

Heb je last van negatieve gevoelens of stress? Beïnvloeden deze gedachten je dagelijkse leven? En wil je er graag over in gesprek met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en voorzien je van advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: ggznieuws

Meer over: Depressie, Kinderen en Jeugd, Nieuws
Bijgewerkt: 29 mei 2019