Hoogbegaafdheid kenmerken
Hoogbegaafdheid lijkt misschien wel heel erg bijzonder maar voor veel hoogbegaafde kinderen is het helemaal niet leuk. Ze voelen zich anders en gaan als gevolg van gebrek aan uitdaging erg onderpresteren. Soms wil het kind zelf niet meer leren. Zowel op school als thuis zien we een kind dat weinig zelfvertrouwen heeft en soms zelfs depressief kan worden.

Wanneer is een kind hoogbegaafd?

Vaak hangen we hoogbegaafdheid aan het IQ. Dit klopt maar gedeeltelijk. Een kind met een IQ hoger dan 130 is erg intelligent. Maar wanneer het kind ook nog eens het vermogen heeft om dit hoge IQ om te zetten in prestaties én wanneer het kind ook creatief en gemotiveerd is, spreken we echt van hoogbegaafdheid. Er zijn dus drie factoren voor hoogbegaafdheid: een hoog IQ, creativiteit en motivatie.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Kinderen die hoogbegaafd zijn ontwikkelen zich sneller dan andere kinderen. Bij de geboorte hebben ze een hoger geboortegewicht en vaak een groter hoofd dan gemiddeld. Ze zijn beweeglijker en slapen beduidend minder. Ze lopen eerder en ook de taalontwikkeling verloopt sneller. Peuters zijn zelfstandiger en ook motorisch scoren ze beter dan gemiddeld. Hoeveelheden en kleuren zijn voor het jonge kind aantrekkelijk. Kleuters leren snel en kunnen moeilijke vraagstukken sneller oplossen. Het schoolkind bedenkt originele oplossingen en weet precies hoe de vork in de steel zit.

Problemen bij hoogbegaafde kinderen

Deze kinderen vervelen zich snel omdat de leerstof onder de maat ligt. Hierdoor gaan ze onderpresteren. Hoogbegaafde kinderen moeten continue gestimuleerd worden. Wanneer het aan uitdaging ontbreekt zal het kind vaak niet meer willen leren. Het is dan niet meer gemotiveerd.

Kind moet zich geaccepteerd voelen

Hoogbegaafde kinderen hebben goed in de gaten dat zij anders zijn dan de rest. Hierdoor kunnen ze bang worden om te presteren. Ze willen immers niet anders behandeld worden of erop aangekeken worden. Daarnaast krijgen veel hoogbegaafde kinderen te maken met een gebrek aan motivatie door het ontbreken van de juiste uitdaging. Dokter Bosman kan helpen het kind zijn zelfvertrouwen terug te geven. Daarnaast leren ouders hoe ze hun kind goed kunnen begeleiden.

Meer weten over hoogbegaafdheid?

Het Team van Hoogbegaafd staat voor je klaar wanneer je vragen hebt over (of een vermoeden van) hoogbegaafdheid bij je kind, al dan niet gecombineerd met GGz-gerelateerde problematiek. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel ons op 088 226 76 26 of meld je hier aan.

 

Meer over: Hoogbegaafdheid
Bijgewerkt: 18 februari 2016