Jongeren en kinderen profiteren niet van transitie jeugdhulp

Jeugd-ggz

De overgang van de Jeugd-ggz van het zorgverzekeringsstelsel naar de Jeugdwet komt de ggz-zorg voor kinderen en jongeren niet ten goede. Dat blijkt uit een enquête onder zelfstandig psychologen. Wachtlijsten in de jeugdhulp zijn langer en er is minder ruimte voor innovatie en het borgen van de kwaliteit.

Wachtlijsten Jeugd-ggz

De decentralisatie van de zorg voor de jeugd had moeten leiden tot snellere en betere jeugdhulp. Sneller, meer samenhangend en toegespitst op de persoonlijke situatie van de jeugdige. De regeldruk zou omlaag gaan, waardoor er meer ruimte zou moeten komen voor professionals.

Maar uit de enquête van het Nederlands Instituut voor Psychologen blijkt dat het tegenovergestelde wordt bereikt. Meer dan de helft van de vrijgevestigde psychologen hanteert een wachtlijst. Bij 60% van hen is die langer dan wat als redelijk kan worden gezien. In de geeestelijke gezondheidszorg aan volwassenen is eenzelfde trend zichtbaar. Ook daar kampen meer psychologen met langere aanmeldwachttijden.

Geen eenduidigheid bij gemeenten

Gemeenten en hulpverleners weten elkaar nog niet goed te vinden. Dat blijkt uit de dagelijkse praktijk. De gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot onduidelijke toegang en extra administratieve lasten. Het integraal werken is voorlopig nog meer een idee dan dat er in de praktijk veel van te merken is. ‘388 gemeenten lijken ieder nog bezig met het uitvinden van het wiel’, concludeert het NIP op basis van de enquête Deze werd is door bijna 300 vrijgevestigde psychologen ingevuld.

Inkoopsystemen niet op orde

De nieuwe inkoopsystemen van gemeenten die vanaf volgend jaar in werking moet treden zijn nog lang niet op orde, concluderen de psychologen. Dit terwijl de VNG vorige maand stelde dat 80% van de gemeenten de nieuwe standaarden ‘consistent’ gebruikt. Volgens 81% van de psychologen zorgt dat nieuwe inkoopsysteem ervoor dat opnieuw aanpassingen in de administratie en werkprocessen moet worden gedaan. 45% van de respondenten is hier op hoofdlijnen over geïnformeerd door gemeenten. Maar de aanpassingen kunnen ook nog eens per gemeente verschillen. Het NIP vraagt zich daarom af het systeem op 1 januari wel op orde zal zijn.

bron: binnenlands bestuur

Meer over: Jeugdzorg, wachtlijsten
Bijgewerkt: 8 augustus 2017