Jonge autistische kinderen ervaren dezelfde emoties

autistisch

Jonge kinderen met autisme spectrumstoornissen (ASS) ervaren dezelfde emoties als kinderen zonder autisme, maar zij uiten dit op een andere manier. Dit werd ontdekt in een promotieonderzoek van de Universiteit Leiden.

Emoties bij ASS

Vaak wordt gedacht dat jonge autistische kinderen minder of juist te veel emoties beleven. Maar het probleem is volgens promovenda Zantinge niet wat kinderen voelen, maar wat zij van dit gevoel aan de buitenwereld laten zien. ‘Wanneer kinderen met ASS op anderen reageren met een verminderde emotionele expressiviteit, betekent dit niet direct dat zij de emotie niet ervaren. Andersom geldt dit ook.’

Voorschoolse leeftijd

Zantinge keek naar kinderen met ASS in de voorschoolse leeftijd, volgens haar een kritiek ontwikkelingsperiode. Zij vroeg zich af hoe deze kinderen emoties waarnemen, ervaren, reguleren en zich uitdrukken in reactie in verschillende sociale en niet-sociale momenten. Daarbij keek ze niet alleen wat je van buiten aan kinderen kunt zien, maar ook naar de processen die zich van binnen afspelen, denk aan de hartslag en waar kinderen naar kijken (eye-tracking). Zowel kinderen met als zonder ASS deden aan het onderzoek mee.

Verschil in gedrag

De onderzoeker zag onder andere dat kinderen met ASS een adequate emotionele beleving hadden wanneer zij zelf met angstige en frustrerende situaties geconfronteerd werden. De gezichtsexpressie van kinderen met ASS week niet af van kinderen zonder ASS, maar er was wel een verschil waarneembaar op gedragsniveau. Kinderen met ASS kiezen in zo’n geval vaker voor niet-helpende strategieën, zij vragen minder om hulp, geven eerder op en uiten eerder frustratie dan kinderen zonder ASS. Mogelijk zouden problemen in de taalontwikkeling ook bijdragen aan problemen met het reguleren van emoties, ontdekte Zantinge.

Werken met autistische kinderen

‘Het is belangrijk dat professionals die werken met kinderen met ASS zich ervan bewust zijn dat het gedrag dat wordt waargenomen aan de buitenkant niet altijd overeenkomt met de emotie zoals deze beleefd wordt’, luidt één van de slotconclusies. ‘Hieraan gerelateerd is de bevinding dat wanneer kinderen met ASS op anderen reageren met een verminderde emotionele expressiviteit, dit niet direct betekent dat ze geen emoties te ervaren. Andersom, is het dus zo dat kinderen met ASS die emoties in meerdere maten laten zien, de emotie misschien niet als zodanig intens beleven. Deze mogelijke discrepantie past bij het beeld dat kinderen met ASS, moeite hebben met het omgaan met de ervaren emoties.’

Contact

Heb je een vermoeden dat je kind ASS heeft. Het is belangrijk dat je dit goed laat uitzoeken door een professional. Dokter Bosman kijkt samen met jouw kind naar de mogelijkheden voor een snelle start van een behandeling met een persoonlijke aanpak. Bel 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Universiteit Leiden

Meer over: Autisme, onderzoek
Bijgewerkt: 5 maart 2018