Jongeren en depressie – hoe eerder je ingrijpt, hoe beter

Een dip hebben en somber zijn. Het hoort bij het leven, ook tijdens de kinder- en puberleeftijd. Maar een depressie is andere koek. Geschat wordt dat ruim 12% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar te maken krijgt met een depressieve stoornis.

Jongeren en een depressie

Een depressie is een complexe aandoening die vaak niet vanzelf overgaat en ingrijpt op allerlei aspecten van het leven die voor jonge mensen heel belangrijk zijn. Als de depressie niet wordt herkend en dus niet wordt behandeld, kunnen ze er dan ook heel lang last van houden. En al wordt de aandoening de laatste tijd langzaam maar zeker uit de taboesfeer gehaald, er is nog veel te winnen. Want vooral voor jongeren is depressiviteit niet iets waar je graag voor uitkomt. Jongeren die ‘wegglijden’ in een depressie (en hun ouders) verdienen daarom professionele hulp en aandacht om zo erger te voorkomen.

Vroeg ingrijpen

Vaak wordt een depressie niet herkend omdat jongeren doorgaans niet het typische gedrag van depressieve volwassenen laten zien. Het is belangrijk dat iedereen die werkt met jongeren op tijd signalen van depressiviteit kan opvangen. Door op jonge leeftijd in te grijpen kunnen de risico’s beperkt worden.

Wat kun je doen?

Actief screenen is hiervoor een goede methode, voor de uitvoering is het belangrijk dat alle betrokkenen, school, omgeving en zorgprofessionals  hierin samenwerken. Praat er over en onderneem actie bij een vermoeden van een depressie om meer duidelijkheid te krijgen over hun gemoedstoestand.

En wat moet je doen als je denkt dat je een depressie hebt? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te lezen op de nieuwe website ‘In Actie tegen Depressie’. Neem een depressie altijd serieus en zoek hulp. Ga in eerste instantie naar je huisarts, deze kan je door verwijzen. Bellen kan ook 088- 226 76 26.

SCEM organiseert op donderdag 14 maart in de ReeHorst te Ede het symposium Jongeren en depressie.


Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 18 januari 2019