Jongeren met een depressie last van taboe

jongeren depressie

Uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat depressieve jongeren (tussen 13 en 18 jaar) het moeilijk vinden om over de ziekte te praten. Zo vindt een ruime meerderheid van deze groep het moeilijk om erover te beginnen omdat ze bijvoorbeeld niemand tot last willen zijn. een peiling blijkt dat meer dan de helft van de jongeren en de jonge vrouwen het prettig vindt als iemand uit hun omgeving het gesprek begint over hun situatie. Het liefst in een fysiek één-op-één gesprek (79%). Jongeren met een depressie hebben niet alleen last van de ziekte. Ze hebben vaak ook te maken met het taboe dat er op rust.

Depressie maatschappelijk probleem

Elk jaar hebben maar liefst 550.000 mensen een depressieve periode in hun leven. Depressie staat dan ook al jarenlang bovenaan de lijstjes van grootste oorzaak van ziekteverzuim en hoogste ziektelast en is daarmee een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Een tijdige herkenning en een snelle, adequate behandeling zouden veel leed kunnen voorkomen. Voor Dokter Bosman was dat gegeven de aanleiding om in actie te komen tegen depressie. Er is een thema website ontwikkeld die boordevol informatie staat over depressie en zaken die daarmee te maken hebben, zoals slaapproblemen.

Depressie bespreekbaar maken

Omstanders vinden het lastig om het gesprek te starten. Bijna de helft (45,6%) wacht liever af tot iemand er zelf over begint. Het risico is dat degene met depressieve signalen daardoor in een isolement komt en klachten verergeren. Slechts 24,4% van de respondenten zegt vermoedens van depressie altijd aan te kaarten bij de betreffende persoon. En dat terwijl bijna iedereen (98,6%) zegt één of meerdere signalen van depressie te herkennen. Men gaat het onderwerp vaak uit de weg om de persoon niet te willen kwetsen. Ook twijfelen veel omstanders of ze kunnen helpen en willen ze geen bemoeial zijn.

Daar komt bij dat vrienden en familie het onderwerp vaak vermijden omdat ze bang zijn de ander te kwetsen. Dit zorgt ervoor dat de depressie niet altijd of pas laat wordt besproken.

Hoe het is om depressief te zijn? Ga voor meer informatie (en/of een zelftest) naar in actie tegen depressie. Of bel 088 226 76 26.

Bron: rijksoverheid

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 10 januari 2018