Kort maar krachtige therapieën bij psychische klachten

therapie

In de Verenigde Staten kiezen steeds meer mensen voor een kortdurende, intensieve therapie bij psychische klachten. Dit betekent dat ze in een korte periode relatief veel behandelingen krijgen zodat er sneller resultaat is.

Artikel New York Times

In augustus verscheen een interessant artikel in de New York Times over het groeiende aanbod van deze ‘kort maar krachtige’ therapieën bij psychische klachten, zoals een tweedaagse boot camp voor jongeren met sociale angst, een intensieve therapie van een week voor jongeren met psychische klachten tijdens de voorjaarsvakantie of een behandeling van twee weken voor veteranen met posttraumatische stress.

De kracht van mensen

Het doet denken aan het concept Positieve Gezondheid waar we mee werken bij Dokter Bosman. Gezondheid wordt daarbij niet langer gezien als ‘wel of niet ziek zijn’, maar als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen en veranderingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf de regie te voeren. Regie voeren betekent wat mij betreft ook mee bepalen hoe lang je behandeling duurt. Je moet als cliënt in feite zelf kunnen bepalen door wie je wordt behandeld, waar, wanneer en hoe vaak. Ook vind ik het belangrijk om niet eindeloos door te behandelen. Bij Dokter Bosman streven wij daar altijd naar. Uiteraard wel binnen de grenzen van het haalbare.

Effectief

Natuurlijk is nog steeds het belangrijkst dat een therapie werkt en voor verbetering zorgt. En vooralsnog lijkt intensieve therapie zeer effectief. Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat intensieve therapie net zo goed werkt als therapie die verspreid wordt over een paar maanden, en soms zelfs effectiever is. Ergens is het wel logisch: het totale aantal behandeluren bij intensieve therapie ligt niet per se lager dan bij reguliere therapie, maar het grote voordeel van de kortdurende behandeling is dat het resultaat sneller komt.

Positieve Gezondheid

Je kunt dus ook eerder op een zo goed mogelijk niveau meedoen; weer naar school of je werk en je hobby’s weer oppakken. Bij Positieve Gezondheid is 100% klachtenvrij zijn niet het hoogst haalbare is. Het gaat erom dat je een fijn leven kunt leiden waar je plezier en zingeving uit haalt. Daarbij geldt: hoe eerder, hoe beter. Daarom zijn er ook mensen die de kortdurende intensieve therapie gebruiken als een soort kick-start van een langdurige behandeling. Door de boost van de geconcentreerde behandeling komen de resultaten immers sneller.

Maatwerk

Een ander voordeel van intensieve therapie is dat cliënten de dingen die ze geleerd hebben niet zo snel ‘kwijt raken’ en niet worden beïnvloed door hun partners, collega’s of vrienden. Gedurende de behandeling leven ze in een soort ‘bubble’. Een nadeel is dat van cliënten veel gevraagd wordt bij intensieve therapie. Ze moeten bereid zijn om –weliswaar gedurende een korter tijdsbestek – flink veel tijd en energie te investeren, er vol voor te gaan. Dat is niet voor iedereen is weggelegd. Toch voelt Dokter Bosman intensieve therapie met extra aandacht. Want maatwerk staat bij Dokter Bosman voorop. Wellicht is ook in Nederland de tijd rijp voor intensieve therapie.

Meer over: ADHD, Angst, Autisme, blog, Nieuws
Bijgewerkt: 18 september 2018