Volwassenen

Dokter Bosman Bunschoten biedt psychologische hulp voor kinderen, jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen. Ervaar je problemen die te maken hebben met relaties, je gevoel of traumaverwerking?  Wij werken praktisch, oplossingsgericht en kiezen liefst voor een kortdurende aanpak. Ook zonder verwijzing!  Wij hebben contract met alle verzekeraars. Bel ons 088 226 76 26 of mail ons.

Kinderen en jongeren vanaf 18 jaar

Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Dat het vrolijk en onbezorgd in het leven staat, met zijn of haar unieke talenten, karakter en mogelijkheden. Soms voel je als ouder aan dat er iets met je kind aan de hand is. Misschien is je kind angstig of snel boos, verdrietig of stil. Maak je je zorgen om je kind, blijf daar dan niet mee rondlopen, maar vraag om advies en zoek psychologische hulp. Juist wanneer je er vroeg bij bent kunnen we jullie en je kind goed helpen.

Ben je een jongere en voel je je down? Word je gepest, ben je verlegen of veel te snel bang?Bel ons 088 226 76 26 of mail ons.

Dyslexie

Dyslexie vormt een struikelblok in veel opzichten. Wij helpen je kind de nadelige emotionele en sociale gevolgen van dyslexie op het gebied van zelfbeeld, motivatie en faalangst te voorkomen, of de gevolgen te verminderen. Praktisch:

• Iedere week, 1 uur begeleiding: zelfde tijd, zelfde behandelaar;
• Huiswerk in overleg;
• Afstemming met school via e-mail of schrift;
• Elke 12e behandeling evaluatie;
• Elke week contact met ouders.

Aansluiten bij jullie kind

De methode en het oefenmateriaal kiezen we zo dat ze aansluiten bij de persoonlijkheid en leerstijl van je kind. Als dat mogelijk is ook bij de leesmethode die de school van het kind gebruikt. Daarnaast zijn de mogelijkheden van je kind wat betreft concentratie en geheugen, en de opgelopen achterstand, van invloed.

Aanmelden dyslexie

Voor ouders/verzorgers

Vanaf 3 april 2018 verzorgt Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) de poortwachtersfunctie voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) alleen kan lopen via SWV de Eem. Vanuit deze poortwachtersfunctie wordt het dossier, dat door ouders en school wordt verzonden, bekeken en wordt hierop een advies gegeven. De werkwijze dyslexie lees je hier.

Het samenwerkingsverband gaat verzamelen en vaststellen of de zorg vergoed wordt. Indien dit het geval is wordt er doorverwezen naar een gecertificeerde instelling zoals Dokter Bosman Bunschoten.Hoe de zogenaamde route verloopt voor dyslexie lees je hier.

Voor scholen

Leerlingen en hun ouders kunnen naar ons doorverwezen worden Je kunt zowel voor vergoede als niet vergoede zorg voor dyslexie terecht bij ons in Bunschoten.

Dit kan naar aanmeldingen@dokterbosman.nl.

Leerproblemen verkleinen met Remedial Teaching

Remedial Teaching is een vorm van begeleiding en hulp bij het leren voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar. Extra uitleg, herhaling en oefening van de leerstof, dat is wat Remedial Teaching biedt. Onze leerspecialisten stemmen deze begeleiding zorgvuldig af op het niveau en de leermoeilijkheden van je kind.

Wanneer Remedial Teaching?

Heeft je kind:

  • moeite met lezen en spelling;
  • moeite met rekenen of schrijven;
  • faalangst;
  • of concentratieproblemen?

Remedial Teaching verkleint het leerprobleem. Meestal is het mogelijk achterstand te voorkomen of in te halen.

Voor wie geschikt?

Deze begeleiding is geschikt voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen die op school lager presteren dan op basis van hun mogelijkheden te verwachten is. Ook hoogbegaafde kinderen hebben speciale behoeften, ook zij hebben gerichte aandacht nodig in het onderwijs. Daarom is Remedial Teaching voor deze kinderen net zo goed van belang.