LPGGz: Wachttijden ggz vragen om doortastend optreden

wachtkamerDe wachttijden in de ggz vragen om doortastend optreden. Dat vindt het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de koepelorganisatie van cliënten en familieorganisaties in de ggz. Het platform reageert hiermee op de kamerbrief die minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opstelde naar aanleiding van het rapport ‘Inkoop en wachttijden geestelijke gezondheidszorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het LPGGz ziet de voorstellen van de NZa om het inzicht in de wachttijden te bevorderen en de knelpunten op te lossen als een stap in de goede richting om de wachttijdproblematiek aan te pakken. ‘Alle partijen moeten nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hierin verandering te brengen’, aldus het platform.

Hoewel er volgens de minister voldoende zorgaanbieders zijn gecontracteerd, blijkt uit onderzoek dat de wachttijden langer zijn dan de normen die daarvoor gelden, zo stelt de minister in haar kamerbrief.  ‘Iemand die zorg nodig heeft, wil die snel ontvangen. Dat is heel begrijpelijk. De normen mogen in het belang van goede zorg voor de patiënt, niet worden overschreden’, aldus de minister.  

Lees de kamerbrief van de minister
Lees het rapport ‘Onderzoek zorgplicht: inkoop en wachttijden GGZ’ van de NZa

U wilt niet niet wachten om geholpen te worden?

Meer over: Ggz, Nieuws
Bijgewerkt: 7 december 2015