Nieuwe publicatie Follow the Money

De problemen en de overname van Dokter Bosman zijn afgelopen maanden vaak onderwerp van gesprek geweest in de pers. Op 21 januari verschijnt er een artikel op Follow the Money. Follow the Money heeft een keuze gemaakt om het verhaal vooral toe te spitsen op de rol van- en de persoon M. Bosman.

Stappen vooruit

Alles is er nu op gericht om met Dokter Bosman weer stappen vooruit te zetten. Wij zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen. Inmiddels is er financiële rust. Nu de overname rond is, kunnen we weer gaan bouwen aan de toekomst van Dokter Bosman. M. Bosman maakt geen deel meer uit van de directie. 

Mensen echt verder helpen

Tien jaar geleden zijn we met deze GGZ-organisatie gestart om mensen écht te helpen in hun leven. Dat blijven wij gewoon doen. De persoonlijke aanpak is inmiddels stevig in het DNA van de organisatie verankerd. Het doel is om Dokter Bosman nu zo snel mogelijk in rustig vaarwater te brengen en om zorg van hoge kwaliteit te blijven verlenen. Vanuit dat principe is Dokter Bosman immers geboren.

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 21 januari 2020