Onderzoek naar verband tussen ADHD en creativiteit

Creativiteit en ADHD

Op het internet lees je regelmatig over de voordelen van ADHD, zoals creativiteit en “out of the box” denken. Echter, er is weinig wetenschappelijk onderzoek om deze voordelen te onderbouwen. De wetenschap heeft zich tot nu toe vooral gefocust op de beperkingen van mensen met ADHD. Hersenwetenschapper Martine Hoogman van het Radboudumc gaat daarom onderzoek doen naar de voordelen van ADHD.

Creativiteit en ADHD

Het onderzoek gaat zich specifiek focussen op een verband tussen creativiteit en ADHD. Hoogman merkte dat dit onderwerp heel erg actueel is, ook zijn er veel indirecte links tussen creativiteit en ADHD-verwante stoornissen. Echter, er bestaat dus nog geen wetenschappelijk bewijs, dat dit verband bestaat bij ADHD.

Het totaalplaatje

Hoogman vond haar inspiratie voor het onderzoek onder andere bij haar broertje, die ook ADHD heeft. Naast dat ze van dichtbij heeft meegemaakt hoe moeilijk het kan zijn om met ADHD te leven, ziet ze ook de creativiteit die haar broertje bezit. Omdat er maar naar een bepaald aspect van het totaalplaatje gekeken wordt, meestal het negatieve aspect van ADHD, is het belangrijk om hier een compleet beeld van te schetsen. Het is belangrijk dat nieuwe informatie bijdraagt aan de manier waarop naar ADHD wordt gekeken, ermee omgegaan en dat het negatieve stigma wordt doorbroken.

Het onderzoek

Om het beeld rondom ADHD compleet te krijgen, gaat Hoogman creativiteit en de onderliggende neurobiologie onderzoeken. Hierbij wordt hersenonderzoek uitgevoerd waarbij eigenschappen die gerelateerd zijn aan creativiteit geïdentificeerd worden. Op deze manier kunnen mensen met veel creativiteit geselecteerd worden en hun herseneigenschappen onderzocht. Hoogman verwacht niet dat het onderzoek zal uitwijzen dat iemand met ADHD per definitie creatiever is dan iemand zonder ADHD. Maar het doel van het onderzoek is om mensen met ADHD, die wel verhoogd creatief zijn, handvatten te geven om hiermee om te gaan. Hoogman is dan ook van mening dat mensen met ADHD vaak te horen krijgen dat ze slecht in dingen zijn, en vindt dat dit niet zo hoeft te zijn.

Contact

Vermoed je dat jij of je kind ADHD heeft? En wil je graag in gesprek met een professional? Neem dan contact met ons op. Bel ons op 088 226 76 26 of vul het contactformulier in. 

bron: NWO

Meer over: ADHD, Nieuws
Bijgewerkt: 10 december 2018