Onderzoek naar zintuiglijke informatieverwerking bij autisme

onderzoek autisme

Een consortium geleid door de Universiteit van Amsterdam gaat onderzoek doen naar de oorzaken van autisme. Het heeft hiervoor een subsidie toegekend gekregen.

Zintuiglijke integratie

De onderzoekers gaat zich richten op verschillende soorten zintuiglijke systemen zoals geluid en zicht en hoe deze geïntegreerd zijn in ons zenuwstelsel. Vervolgens gaan ze kijken hoe dit integratieproces zich vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid ontwikkelt en in welke mate dit proces bij mensen met autisme is verstoord.

Beeld van werkelijkheid

Mensen gebruiken hun zintuigen om de wereld te begrijpen. Om dit goed te kunnen doen wordt informatie verzameld door onze verschillende zintuigen. Vervolgens worden deze gecombineerd in ons zenuwstelsel. Dit proces heet multi sensorische integratie. Wanneer het proces verstoord wordt, kan dit een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Dit vertekende beeld van de werkelijkheid is een belangrijk symptoom van een autismespectrumstoornis. Over de precieze neurale basis van deze multi sensorische integratie bij mensen met autisme is nog steeds te weinig bekend.

Om dit probleem aan te pakken gaan de onderzoekers bestuderen hoe multi sensorische integratie zich ontwikkelt. Ze kijken naar de ontwikkeling vanaf de geboorte tot aan volwassenheid bij mensen met autisme zowel als mensen zonder autisme. Hierbij zal de hypothese getest worden dat de stoornis veroorzaakt wordt door onevenwichtigheden tussen de zogeheten prikkelende en remmende zenuwcellen in de hersenen.

Waarom is dit belangrijk?

De onderzoekers willen het proces van deze zintuiglijke verwerking duidelijk in beeld te brengen. Daarnaast hopen ze dat de resultaten zullen leiden tot nieuwe therapievormen, zowel diagnostisch als therapeutisch, voor mensen met autismespectrumstoornissen.

Contact

Twijfel je of jij of je kind autisme heeft? En wil je graag in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: uva.nl

Meer over: Autisme, Autisme Kenniscentrum, Nieuws
Bijgewerkt: 27 november 2019