Schippers ‘Oplossing wachttijden ggz niet bij één partij’

wachttijden ggz

Er is niet slechts één oorzaak te vinden van de wachttijden in de ggz, daarom ligt de oplossing ervan ook niet bij één partij. Dat schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de wachttijden problematiek in met name de jeugdzorg. Recent luiden Kinder- en jeugdpsychiaters de noodklok over de ongelijkheid in psychiatrische zorg aan kinderen. Die zorg verschilt namelijk per gemeente. Doordat er te weinig geld is kunnen de psychiaters niet de zorg geven die ze willen.

In de brief, een antwoord op Kamervragen van verschillende politieke partijen, schrijft Schippers dat ze van zorgaanbieders in de ggz verwacht ‘dat zij zich maximaal inspannen om de patiënt op de juiste plek te krijgen’. Wanneer er bij een zorgaanbieder een lange wachtlijst ontstaat, moeten patiënten daarover worden geïnformeerd en moeten aanbieders hen vertellen dat ze daar contact over kunnen opnemen met hun zorgverzekeraar.

Niet één oplossing wachttijden ggz

Eind mei kwam de Marktscan ggz 2016 uit, waaruit bleek dat de aanmeldwachttijd voor gespecialiseerde ggz (sggz) in dat jaar gemiddeld zes weken was, twee weken langer dan afgesproken in de treeknormen. In 2015 betrof die wachttijd nog 5,7 weken. Voor vrijgevestigden in sggz gold in 2016 een wachttijd van 8,6 weken, vooral mensen met een persoonlijkheidsstoornis of autisme moesten lang wachten.
‘Ik heb geconstateerd dat de wachttijden niet één oorzaak hebben en ook niet door één afzonderlijke partij kunnen worden opgelost’, schrijft Schippers nu in de brief. De NZa, die de marktscan uitvoerde, trok eerder dezelfde conclusie. ‘Zoals de NZa ook constateert, ligt de oplossing in de samenwerking tussen verantwoordelijke partijen. Partijen moeten dit in de regio samen met elkaar doen. Dat is ook de reden waarom er bijeenkomsten in de regio zijn gehouden over wachttijden in de ggz om in kaart te brengen wat er speelt en gezamenlijke oplossingen te formuleren.’

Andere financiering ggz geen optie

De SP stelde in vragen voor om een financiering te maken op basis van beschikbaarheid, omdat dit volgens de partij een positief effect zou kunnen hebben op de wachtlijsten. Dat plan ziet Schippers niet zitten, schrijft ze. ‘De stimulans om wachttijden weg te werken is sterker als zorgaanbieders betaald worden per behandeling dan als zij, ongeacht het feitelijk aantal behandelingen dat zij uitvoeren, betaald worden om beschikbaar te zijn. Ook de NZa noemt in haar Actieplan het financieren van zorgaanbieders op basis van beschikbaarheid niet als mogelijke oplossing van het wachttijdenprobleem, gelet op haar analyse van de oorzaken.’

Dokter Bosman vindt dat er aan de zorgplicht moet worden voldaan. Het landelijke kader is op zich duidelijk. Voor de gespecialiseerde jeugd-ggz geldt dat de huisarts zelfstandig verwijsrecht heeft naar een zorgverlener. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de betaling van die zorg. We zien dat steeds meer gemeenten het budgetplafond loslaten. Zij kiezen ervoor dat het geld het kind volgt in plaats dat ouders op zoeken naar een instelling die nog budget heeft. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling.

(bron: Nza, ministerie VWS, zorgvisie)

Meer over: Nieuws, wachtlijsten, wachttijd
Bijgewerkt: 21 juni 2017