pesten_werk

Een grapje op de werkvloer moet kunnen. Maar wanneer steeds dezelfde collega de dupe is van vijandig, vernederend en intimiderend gedrag, wordt de situatie anders. We spreken dan van ‘pesten op de werkvloer’. Hoe herken je pestgedrag en wat kun je er als manager tegen doen?

Pesten op de werkvloer komt vaker voor dan je denkt. Sommige collega’s maken er een sport van om anderen te sarren of te kleineren. De echte pester steekt zelfs meer energie in het treiteren van een collega dan in zijn eigen werk. Het slachtoffer komt iedere dag met tegenzin naar het werk, presteert minder, meldt zich ziek of besluit zelfs ontslag te nemen.

Miljoenen euro’s gaan verloren aan pesten op de werkvloer

Werkgevers betalen jaarlijks ruim 900 miljoen euro extra aan verzuimdagen door pesten op de werkvloer. Ruim een kwart van alle werknemers is wel eens gepest op het werk. Het gaat hier om negeren, bedreigingen, scheldpartijen, roddelen, lichamelijk geweld of seksuele intimidatie. Slechts 15 procent van de overige collega’s neemt het voor het slachtoffer op. De meeste pesterijen blijven dus onopgemerkt.

Herken het pesten

Het is belangrijk om continue alert te zijn op pesten op de werkvloer. Vaak wordt dit verborgen gehouden, zowel door de pester als het slachtoffer zelf. Uit angst of schaamte. Want gepest worden, dat kan betekenen dat je als zwakkeling gezien wordt. En zelf pesten, dan ben je laf of gemeen. Niemand wil in een kwaad daglicht gesteld worden, waardoor pesten vaak stiekem gebeurt. Wanneer er meerdere personen bij betrokken zijn, zullen deze samenspannen en groepjes vormen, waarbij één het voortouw neemt. Het is dan vaak de pester(s) tegen het slachtoffer. Het slachtoffer is vaak kenmerkend, bijvoorbeeld door een ander uiterlijk of gedrag. Soms komt het slachtoffer gewoon niet voor zichzelf op en is daardoor een makkelijk doelwit voor pesters.

Wat te doen bij pesterijen?

Heb je een vermoeden dat een van jouw werknemers wordt gepest? Grijp tijdig in. Stel bijvoorbeeld een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin duidelijke sancties (officiële waarschuwing, schorsing etc.) staan op overtreding. Of, wijs een vertrouwenspersoon aan waar de gedupeerde terecht kan met zijn of haar problemen.

Meer weten? Neem contact op

Heb je een vermoeden dat er gepest wordt op jouw werkvloer? Heb je vragen of behoefte aan effectieve handvatten? Schakel de hulp in van onze specialisten. Wij bieden jou ondersteuning om hier goed mee om te gaan. Bel ons op 088 226 76 26 of meld je hier aan.

 

Meer over: werk
Bijgewerkt: 2 maart 2016