POH-GGZ en huisarts krijgen niet meer psychische hulpvragen

POH-GGZ

Sinds de invoering van de basis-GGZ worden mensen met lichte psychische klachten en sociale problemen in de huisartsenpraktijk gezien door de huisarts en/of POH-GGZ. Alleen patiënten met een psychische stoornis worden doorverwezen naar de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ.

Praktijkondersteuning POH-GGZ

Met de invoering van de basis-GGZ is de ondersteunende capaciteit in de huisartspraktijk vergroot. Huisartsen konden al sinds 2008 een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) in dienst nemen, de mogelijkheden daartoe zijn vanaf 2014 uitgebreid. Inmiddels is in bijna 90% van de huisartsenpraktijken een POH-GGZ werkzaam.

Praktijkondersteuner ziet meer vrouwen en jongvolwassenen

KNMG heeft recentelijk een rapport uitgebracht over de generalistische basis-GGZ, met daarin veel informatie over de POH-GGZ. Zo blijkt dat laatstgenoemde zich sterk richt op patiënten tussen 18 – 44 jaar en tweederde van de patiënten is vrouw.

In vergelijking met de huisarts ziet de praktijkondersteuner GGZ relatief weinig 65-plussers en kinderen. De POH-GGZ richt vooral op behandeling van angst, stress, depressie en relatieproblemen. De huisarts heeft relatief meer te maken met mensen met overactieve kinderen, concentratieproblemen, slaapproblemen, alcoholverslaving en persoonlijkheidsstoornissen.

Lange consulten

Bij de huisarts wordt er bij psychische of sociale problematiek vaak een lang consult gedeclareerd. Bij de POH-GGZ is een lang consult bijna het “standaard”-contact: 80% van deze contacten hebben betrekking op consulten van meer dan twintig minuten.

Plafond bereikt?

Het aantal contacten per 1000 ingeschreven patiënten bij de huisarts is tot 2015 toegenomen met 30% ten opzichte van 2011. In 2016 is er sprake van een lichte teruggang. Bij de POH-GGZ is het aantal contacten per 1000 patiënten in 2015 meer dan het zesvoudige van het aantal in 2011. Echter: ook dit loopt in 2016 terug. Daarmee lijkt van de vraag naar psychische hulp aan plafond te zitten Bij 90% van de huisartsenpraktijken is mogelijk het verzadigingspunt bereikt.

Wanneer moet ik een afspraak maken met een psycholoog?

Hoe eerder je een afspraak maakt, hoe beter. Meestal zijn klachten eenvoudiger te behandelen als je snel hulp zoekt. Veel mensen denken dat ze het zelf wel kunnen oplossen of dat de problemen vanzelf weer overgaan. Zoek op tijd hulp. Vraag altijd om een verwijzing van een huisarts. Na een verwijzing van een huisarts. Neem contact met ons op of bel 088 – 226 76 26.

Bron: zorgenz.nl

Meer over: Ggz, wachtlijsten, wachttijd
Bijgewerkt: 7 augustus 2017