Psychiaters doen vaak geen aangifte van geweld van cliënten

psychiaters

Medewerkers in de psychiatrie doen vaak geen aangifte van geweld in de ggz. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vrije Universiteit heeft uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Psychiaters ggz doen geen aangifte

De VU deed diepte-interviews met slachtoffers die wel aangifte hebben gedaan van geweld, leidinggevenden in de ggz, politiefunctionarissen, leden van de rechterlijke macht en andere betrokkenen. Zij stellen allemaal dat agressie en geweld tot op zekere hoogte horen bij het werk in de psychiatrie. Zij kunnen niet duidelijk aangeven tot op welke hoogte het toelaatbaar is.

Redenen om geen aangifte te doen in de ggz

Alle betrokken partijen menen dat agressie en geweld tot op zekere hoogte hoort bij het werk in de psychiatrie. Maar het is onduidelijk waar de grens van het toelaatbare ligt. Bij geweld in de psychiatrie wordt vaak verondersteld, dat de patiënt door de psychiatrische stoornis niet verantwoordelijk is voor het geweld. Zonder dat dit overigens nader is onderzocht. Behandelaren die aangifte doen bij de politie doorbreken op dat moment hun beroepsgeheim.

De regels over de gronden waarop dit mag zijn streng en zo ingewikkeld dat het slachtoffer vaak afziet van het doen van aangifte. Anders dan in overige sectoren moet het slachtoffer in de psychiatrie vaak zorg blijven verlenen aan de patiënt die gewelddadig is geweest. De behandelaar is soms bang om aangifte te doen omdat hij of zij bang is voor represailles door de patiënt. Volledige anonimiteit van het slachtoffer kan in een strafproces niet worden gegarandeerd.

Gezamenlijke oplossingen

Voor slachtoffers in de psychiatrie die een aangifte overwegen, speelt vergelding vrijwel nooit een rol. Zij hebben vooral behoefte aan bescherming, niet alleen van henzelf maar ook van collega’s en patiënten. Om tot verbeteringen in de praktijk te komen, moeten de GGZ, politie en het openbaar ministerie gezamenlijk werken aan praktische oplossingen voor de knelpunten. Slachtoffers kunnen worden geholpen door hen te horen en goed te informeren.

bron: ANP

Meer over: Ggz, Nieuws
Bijgewerkt: 10 november 2017