Psychische klachten afhankelijk van de seizoenen?

Voor een Onderzoek aan de Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de gegevens geanalyseerd van personen uit de eerstelijnsgezondheidszorg en uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek probeert een antwoord te vinden op de vraag in welke mate de seizoenen invloed hebben op positieve en negatieve gevoelens bij mensen.

Onderzoek

Hij vond dat op groepsniveau seizoenvariatie van depressieve klachten nagenoeg afwezig is. Deze bevinding geldt voor gezonde personen, voor patiënten die een depressieve stoornis hebben (met of zonder bijkomende angststoornis), maar tegen de verwachting in ook voor patiënten met een winterdepressie, die gemeten werd met een vragenlijst.

Het onderzoek van Winthorst toonde aan dat steeds meer patiënten hun klachten toeschrijven aan de verandering van de seizoenen wanneer de ernst van de psychische problematiek toeneemt. Hij zag dat patiënten die aan een winterdepressie lijden ook buiten de winterperiode veel psychische problemen vertonen en hoog scoren op neuroticisme-vragenlijsten.

Winterdepressie

Verder zag hij bij mensen uit de algemene bevolking dat seizoensgebonden verschillen in positieve en negatieve gevoelens alleen voorkomen bij mensen die als neurotisch gekenmerkt worden. Uit de gegevens van de literatuur en zijn bevindingen maakt hij op dat het psychologische mechanisme, waarbij klachten toegeschreven worden aan externe omstandigheden, een rol kan spelen bij het fenomeen van de winterdepressie.

Meer onderzoek naar invloed seizoenen

De belangrijkste beperking van zijn onderzoek is dat de meeste metingen eenmalig bij dezelfde persoon zijn gedaan. Winthorst beveelt een onderzoek naar de seizoensgebonden depressie (met herhaalde metingen gedurende het jaar) van harte aan, gezien de wetenschappelijke discussie over de betrouwbaarheid (validiteit) van de diagnose winterdepressie als een subtype van de depressieve stoornissen.

Contact

Wat kan je doen als je last van depressieve gevoelens hebt? Zoek in ieder geval hulp. Bespreek de klachten met je huisarts. Hij of zij kan je eventueel doorverwijzen. Bel 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: umcg.nl 

Meer over: Depressie
Bijgewerkt: 26 februari 2020