Psycholoog en psychiater druk met administratie

psycholoog of psychiater

Psychologen en psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg zijn soms bijna een derde van hun dag bezig met administratief werk. Tijd die zij liever aan hun cliënten besteden. Cliënten moeten daardoor vaak langer wachten op een intake, diagnose of behandeling.

Ook andere medisch specialisten, huisartsen of bijvoorbeeld de wijkverpleging hebben hiermee te maken. Er lijkt nu een momentum te zijn om iets aan de administratieve rompslomp en regeldruk in de zorg te gaan doen.

De administratie van een psychiater

Soms moet een psychiater een gesprek met een cliënt inkorten, omdat er een andere cliënt anders niet direct geholpen kan worden. Als er iets verandert in een diagnose of behandelingstraject levert dat extra direct werk op. Dat kost meteen een half uur of drie kwartier extra.

Veel werk wordt feitelijk opgelegd door zorgverzekeraars of gemeenten,. Zij zijn zich er vaak niet van bewust hoeveel tijd dit kost. Als iets ontbreekt in een cliëntendossier, bestaat de kans dat de verzekeraar niet betaalt. Ook niet als de behandeling verder goed is verlopen.

Terugdringen administratieve last

De administratieve last moet verminderd worden. Dat kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie. Dokter Bosman heeft bijvoorbeeld een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ingevoerd dat een enorme efficiency winst gaat opleveren.

Wij vragen ons voortdurend af:  Wie wordt hier beter van? De cliënt, niet? Wij, niet? Dan wordt een regel nog eens kritisch bekeken en vaak afgeschaft. Dit levert een enorme tijdswinst op. Tijd die we kunnen besteden aan de diagnose en behandeling van onze cliënten.

Wantrouwen

De vele regels en formulieren zijn er onder meer om fraude te voorkomen. Zorgverleners zijn vaak zo betrokken bij hun cliënten dat fraude nauwelijks voorkomt. Verantwoording afleggen is belangrijk. Van al die regels gaat ook een zeker wantrouwen uit. Mensen mogen ervan uitgaan dat psychologen en psychiaters in hun opleiding hebben geleerd om zorgvuldig te werken.

We zouden graag met de zorgverzekeraars en gemeenten kijken hoe we de komende jaren de onnodige administratie in de geestelijke gezondheidszorg kunnen terugdringen.

 

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 20 november 2017