Spoor030 verzorgt psychologische hulp voor kind en jeugd in Utrecht

Spoor030 heeft de aanbesteding voor jeugdhulp in Utrecht Stad gegund gekregen. Deze nieuwe organisatie is een initiatief van Dokter Bosman, Timon en Pluryn/Intermetzo. De organisatie biedt vanaf 2020 buurtgerichte specialistische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar in verschillende wijken in de stad Utrecht. .

Jeugdhulp waar het nodig is

De gemeente Utrecht heeft de ambitie geformuleerd om de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen op maat en in de wijken te organiseren. Daarom biedt Spoor030 vanaf 1 januari 2020 hulp met een combinatie van strak samenwerkende buurtteams en ambulante specialistische ggz-teams.

Door experts uit verschillende sectoren intensief te laten samenwerken binnen deze nieuwe organisatie is het mogelijk om moderne zorg te bieden die past bij deze tijd, Spoor030 verzorgt daarnaast ook kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Jeugdhulp waaraan behoefte is

Spoor030 stelt de cliënten centraal en streeft naar persoonlijk aanpak. Daarbij gebruiken de mensen uit de teams de principes van Positieve Gezondheid, zoals die zijn geformuleerd door arts-onderzoeker Machteld Huber. Het uitgangspunt is dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van klachten. Dokter Bosman is de eerste GGZ instelling die volgens de principes van Positieve Gezondheid werkt.

Positieve Gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. De wensen en behoeftes van de cliënt op deze zes aspecten vormen het uitgangspunt voor de doelen van en de hulp aan de cliënt.

Meer over: Jeugdzorg, Kinderen en Jeugd
Bijgewerkt: 15 juli 2019