Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

ggz wachtlijsten

Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen.

De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid. De afstemming en samenwerking tussen de vele verschillende aanbieders en financiers van psychische zorg wordt beter. Ook de ambulante zorg in de buurt wordt versneld opgebouwd.

Terug naar de treeknormen

De verschillende partijen  spreken af om zich volledig in te zetten om de wachttijden binnen een jaar binnen de eerder afgesproken ‘Treeknormen’ te krijgen. Schippers heeft de Tweede Kamer op 13 juli geïnformeerd over deze afspraken.

Afspraken ggz wachtlijsten

De afspraken zijn gemaakt door VWS, GGZ-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, MIND, Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en Platform Meer GGZ.

Al deze partijen vinden het maatschappelijk niet acceptabel dat de wachttijden langer zijn dan de afgesproken ‘Treeknormen’. Zij delen de urgentie om de problemen op te lossen.

Meerdere oorzaken wachtlijsten

Het gaat om complexe problematiek met meerdere oorzaken. De beschikbaarheid van geld is overigens niet het probleem. De sector heeft een onderschrijding van 288 miljoen. Schippers heeft besloten dat dit bedrag beschikbaar blijft voor de sector om de afspraken te realiseren. De eerste resultaten moeten al voor Kerst 2017 zichtbaar zijn. Binnen een jaar (vóór 1 juli 2018) moet de problematiek opgelost zijn.

Schippers is blij dat het gelukt is om met al deze partijen tot afspraken te komen: “De urgentie wordt door het maken van deze afspraken door iedereen onderschreven, te lange wachtlijsten moeten binnen een jaar tot het verleden behoren. Er is genoeg geld, we houden ieder jaar over. Het gaat vooral om samenwerking, en er met z’n allen prioriteit aan geven. Dat moet, deze zware patiënten mogen niet de dupe zijn van organisatorische problemen. Ik ben blij dat de sector heeft afgesproken hier z’n schouders onder te willen zetten”.

Bron: Plaftform MEER ggz

 

Meer over: Kinderen en Jeugd, Nieuws, wachtlijsten, wachttijd
Bijgewerkt: 17 juli 2017