Terugdringen wachttijden onderdeel contractering GGZ

(c) Dokter Bosman

Het terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet in 2020 onderdeel worden van de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigt de berichtgeving hierover op zijn website.

Lange wachttijden probleem GGZ

Te lange wachttijden zijn al langere tijd een probleem in de ggz. De brancheorganisaties in de ggz maakten in juni 2017 afspraken met het ministerie van VWS om de wachttijden terug te dringen, het Actieplan Wachttijden GGZ. De oplossing werd vooral gezocht in regionale samenwerking. Een jaar later vielen de wachttijden in verreweg de meeste regio’s nog altijd niet binnen de daarvoor gestelde normen. GGZ Nederland, MeerGGZ (Dokter Bosman is een van de oprichters) , MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigden aan dat zij de aanpak van wachttijden zouden intensiveren.

Wel samenwerking, geen kortere wachttijden

Nu, weer een jaar later blijkt dat de samenwerking in veel van de regio’s wel van de grond is gekomen, maar dat het terugdringen van de wachttijden daarbij achterblijft. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn sinds november vorig jaar voor de meeste diagnosegroepen licht gedaald of stabiel gebleven.

Er zijn met name zorgen over de behandeling van zogeheten pervasieve stoornissen, de overkoepelende naam voor stoornissen waartoe ook het autisme en het syndroom van Asperger behoren

Ten opzichte van november vorig jaar zijn de wachttijden in die diagnosegroep met vier weken gestegen, blijkt uit monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Oorzaken wachttijden divers

De oorzaken voor het achterblijven van de wachttijden zijn volgens ZN divers. “Uit de gemeenschappelijke analyse blijkt dat daar waar het eigenaarschap en commitment hoog is, het goed gaat”, laat een woordvoerder weten. “We zien bijvoorbeeld dat er relatief veel aandacht is voor wachttijdbegeleiding. Maar we zien nog uitdagingen op het gebied van het voorkomen van over- en onder-behandeling en het vergroten van beschikbare capaciteit door ggz en sociaal domein beter te verbinden.”

Contractering 2020

De landelijke stuurgroep heeft op 30 augustus met VWS afgesproken om eind november 2019 een overzicht op te leveren van de contractafspraken die zijn gemaakt tussen zorgverzekeraars en ggz aanbieders voor het kader van het terugdringingen van de wachttijden. Dit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke, derde partij. De betrokken organisaties verwerken dit overzicht tot een beeld.

Financieel steuntje in de rug

De zorgverzekeraars zijn bereid om regio’s waar de basis voor samenwerking goed is een steuntje in de rug geven om hun plannen te concretiseren. Daar zijn weliswaar geen aparte financiële middelen voor, maar partijen kunnen wel gebruik maken van andere subsidiestromen, zoals die voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’, zo laat de woordvoerder van ZN weten. 

Wat doet Dokter Bosman

Wij gebruiken een online vragenlijst bij de intake, waardoor de wachtlijsten niet oplopen,  terwijl het aantal cliënten niet afneemt. Een van onze behandelaren bekijkt de vragenlijst als die bij ons binnenkomt en neemt vervolgens telefonisch contact op met de nieuwe cliënt. De behandelaar stelt in zo’n gesprek wat vragen over zaken waar de vragenlijst geen uitsluitsel over geeft.

Een andere reden dat de gemiddelde behandeltijd bij Dokter Bosman korter wordt, is dat de organisatie als eerste GGZ-organisatie van Nederland werkt met het concept Positieve Gezondheid. Daarbij wordt niet gefocust op de klachten die iemand heeft, maar op de aspecten van zijn of haar leven waar de klachten invloed op hebben. Behandelaren kunnen in overleg met de cliënt naar een bepaald doel toewerken en hoeven minder te focussen op het verminderen van klachten. Je kunt het resultaat van de behandeling en het bereiken van de doelen van de individuele cliënt dus veel beter vaststellen. Cliënten krijgen hiermee een beter zorgaanbod.

bron: skipr

Meer over: Ggz, wachtlijsten, wachttijd
Bijgewerkt: 1 oktober 2019