Verband tussen psychische aandoening en eenzaamheid

verband tussen psychische aandoening en eenzaamheid

Volwassenen die last hebben van eenzaamheid hebben een verhoogd risico om een ernstige angst- of stemmingsstoornis te ontwikkelen in vergelijking met volwassenen die niet eenzaam zijn. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos instituut. Dit onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Eenzaamheid risicofactor voor psychische aandoening?

Uit eerder onderzoek blijkt dat eenzaamheid vaker voorkomt bij mensen met een psychische stoornis. Er is echter weinig bekend over de relatie tussen deze twee factoren. Is eenzaamheid een risicofactor voor het ontstaan van een psychische aandoening? Of leidt een psychische aandoening tot eenzaamheid? Dit nieuwe onderzoek kijkt naar deze relatie door naar de gegevens van 4000 volwassenen te kijken. Deze namen deel aan een bevolkingsonderzoek naar psychische gezondheid, genaamd NEMESIS-2.

Bij mensen zonder een psychische stoornis blijkt eenzaamheid een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van een ernstige angst- middelen- of stemmingsstoornis drie jaar later. Dit effect blijft zichtbaar ook indien er rekening gehouden werd met andere factoren zoals sociaal-demografische factoren, levensgebeurtenissen en fysieke gezondheid. Ook blijkt eenzaamheid het risico te verhogen – in het geval van een bestaande psychische stoornis- dat er na drie jaar nog steeds sprake is van een dergelijke stoornis.

Psychische aandoening als risicofactor

Aan de andere kant blijkt dat mensen die last hebben van een ernstige stemmings-, angst- of middelenstoornis een verhoogde kans hebben om na drie jaar gevoelens van eenzaamheid te hebben ontwikkeld, ook na rekening te houden met andere factoren. Bij personen die al last hebben van eenzaamheid heeft het hebben van een psychische aandoening geen zichtbare invloed op het voortduren van deze eenzaamheid.

Alert zijn

Het is belangrijk dat hulpverleners alert zijn op volwassenen die last hebben van eenzaamheid maar ook volwassenen zonder een psychische aandoening. Ook is verder onderzoek nodig om de gevonden verbanden te verklaren en hier effectieve behandelingen voor te ontwikkelen.

Contact

Ben jij eenzaam of heb je last van depressieve gevoelens? En wil je er graag over in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: Trimbos

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 2 oktober 2019