Verzekerd bij Menzis, lees dit dan even eerst

Verzekerd bij Menzis met een verwijzing voor basis GGZ

Ben je bij Menzis verzekerd en heb je een verwijzing voor de basis GGZ (BGGZ*) , meld je hier  aan.

Verzekerd bij Menzis met een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ

Per zorgverzekeraar krijgen zorginstellingen een budget toegekend, waarbinnen zij hun zorg kunnen verlenen. Dit budget is niet altijd toereikend om alle aanmeldingen in behandeling te kunnen nemen. We spreken dan over een budgetplafond dat bereikt is. Dit is voor Menzis het geval voor gespecialiseerde GGZ.

Ben je bij Menzis verzekerd en heb je een verwijzing voor de gespecialiseerde GGZ (SGGZ**), dan adviseren we jou om het volgende te doen:

1. Vraag je huisarts (of andere verwijzer) of je met jouw klacht of problematiek terecht kunt bij ons in de basis GGZ.
2. Neem contact op met Menzis en overleg hoe jij met een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ geholpen kan worden bij ons.

Voor vragen kun je ook altijd contact opnemen met de dichtstbijzijnde locatie van Dokter Bosman.

* BGGZ staat voor Generalistische Basis Ggz en biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige psychische problematiek. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de specialistische ggz.
** SGGZ staat voor Specialistische Ggz en is gericht op uitgebreide diagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde problematiek. Je kunt hierbij denken aan (psychische) klachten die al langere tijd jouw leven op verschillende niveaus beïnvloeden.

Let op: Mocht je er niet uitkomen via de manieren die hier boven genoemd zijn,  dan kun je het voorleggen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit kan via : www.skgz.nl of door te bellen naar 088 900 6900.
Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 20 januari 2014