Volledig herstel van depressie is eerder uitzondering dan regel?

herstel depressie

Psychologe in opleiding Josine E. Verhoeven, en verscheidene collega’s onderzoeken of het herstel van depressie verandert wanneer de follow-up duur van een behandeling langer is, en naast depressie andere stemmingsstoornissen en angststoornissen, worden beschouwd als onderdeel van de uitkomstmaat. Dit is te lezen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ,artikel Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2920.

Herstel depressie

Sinds de Duitse psychiater Emil Kraepelin  depressie beschreef als een episodische stoornis, in het begin van de vorige eeuw, is dit de dominante opvatting over depressie. Observationeel onderzoek zowel als interventie studies met een relatief korte follow-up duur ondersteunen deze opvatting, door weer te geven dat slechts een minderheid een chronisch beloop van depressie heeft.

Methode onderzoek

Uit de ‘Nederlandse studie naar depressie en angst’ (NESDA) selecteerden de onderzoekers patiënten met een huidige depressie op de basismeting (n = 903) en met beschikbare gegevens van de 2-, 4- en/of 6-jaarsmeting. Aan de hand van de DSM-IV-diagnoses en gegevens uit het ‘Life chart interview’ deelden zij de deelnemers in in één van de volgende vier beloopscategorieën: (1) hersteld (geen diagnose op de 2-jaarsmeting of daarna); (2) recidiverend zonder chronische episoden; (3) recidiverend met chronische episoden; of (4) consistent chronische depressie sinds de basismeting. De onderzoekers keken naar de verdeling van patiënten over de beloopscategorieën van een kortdurend, diagnostisch smal perspectief (over 2 jaar, alleen kijkend naar depressie) tot een langdurend, diagnostisch breed perspectief (over 6 jaar, kijkend naar depressie, dysthymie, hypomanie, manie en angst).

Resultaten

In het kortdurende, diagnostisch smalle perspectief was 58% van de deelnemers hersteld en voldeed 21% aan de criteria van een chronische episode. In het langdurende, diagnostisch brede perspectief daarentegen was maar 17% hersteld, terwijl 55% chronische episoden had.

Conclusie

Het volgen van patiënten met een depressie over een langere tijd en met een bredere uitkomstmaat (depressie en verwante psychische stoornissen in het stemmingsstoornisspectrum) laat zien dat het beloop van de depressie voor de meerderheid ongunstig en chronisch is.

Lees meer op NTVG.nl

Bron: nedkad.nl.

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 26 september 2018