WerkWeb autisme, E-health methodiek zelfmanagement live

WerkWeb-Autisme is een online zelfmanagement methodiek om (boven)gemiddeld intelligente mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past. WerkWeb-Autisme komt landelijk gratis online beschikbaar vanaf 2 april 2019.

Wat en voor wie?

WerkWeb-Autisme is een unieke eHealth methodiek die inzicht geeft in de eigen effectiviteit, eigen regie, talenten en voorkeuren en geeft concrete aanwijzingen hoe stappen te zetten in opleiding en op de arbeidsmarkt. Het stelt ook kennis beschikbaar voor mensen die betrokken zijn bij mensen met autisme vanuit een persoonlijke, professionele of in een werkgerelateerde relatie. Het WerkWeb autisme is ontwikkeld vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis. Het is geschreven en gebouwd voor en door mensen met autisme.

Waarom is WerkWeb-A nodig?

Voor mensen met autisme is het verkrijgen van regulier betaald werk en het behouden daarvan een forse uitdaging, terwijl zij meestal wel graag willen en kunnen werken. Bij een groot deel van hen lukt het niet om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt.

Autisme spectrumstoornis

Een Autisme spectrumstoornis (ASS) is een psychiatrische stoornis die voorkomt bij 1% van de bevolking. ASS is de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Autisme wordt gekenmerkt door beperkingen in sociale omgang, communicatie en verbeelding en prikkelverwerking. Vaak is sprake van stereotiep of rigide gedrag. Uit onderzoek is gebleken dat psychische problemen zoals angst (50-84%) en depressie (53-70%) veel vaker voorkomen bij mensen met autisme dan bij mensen zonder autisme. Verstandelijke beperkingen komen voor bij ongeveer de helft van de mensen met autisme. Andere problemen zijn hyperactiviteit, boosheid, (hoofd)pijn, agressie, en slaapstoornissen.

Autisme en werk

Uit cijfers van het Nederlands Autisme Register over 2018 blijkt dat 45% van de normaal begaafde volwassen met autisme betaald werk heeft en dus inkomen uit arbeid. 26% van de volwassen met autisme geeft aan dat het werk dat zij doen niet passend is qua niveau. En 32% geeft aan dat hun werk niet passend is qua inhoud. Mogelijk is dat één van de redenen waardoor zij het vaak minder goed volhouden.

Autisme werkt

Onbekendheid met autisme en hardnekkige vooroordelen weerhouden werkgevers er soms van om in zee te gaan met een werknemer met autisme. Een gemiste kans, want mensen met autisme kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de werkvloer. Een deel van hen vertelt liever niet op het werk over hun autisme. In sommige gevallen kan het gedrag van iemand met autisme dan tot onbegrip leiden bij werkgevers en collega’s, waardoor iemand met autisme zijn werk verliest. En wat een rol speelt bij succes, zijn verschillende prikkelverwerkingsproblemen die mensen met autisme kunnen ondervinden en daarnaast ook slaapproblemen.

Wetenschappelijke basis

WerkWeb-Autisme ondersteunt bij het optimaal voeren van zelfregie om de eigen talenten en voorkeuren op gebied van werk te matchen met de kansen en mogelijkheden die de samenleving biedt en heeft daarmee tot doel om arbeidsparticipatie te bevorderen. Theoretische principes waarop de methodiek is gestoeld, zijn gezamenlijke besluitvorming (shared-decision making) en Supported Employment (SE).

Bekijk hier de informatiefilm over de ontwikkeling van de zelfmanagementtool. Meer over autisme lees je hier.

Meer over: Autisme, Autisme Kenniscentrum
Bijgewerkt: 2 april 2019