Dokter Bosman werkt met het concept Positieve Gezondheid. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek dat uitgaat van de principes van Positieve Gezondheid is een belangrijk speerpunt voor ons.

Project Netwerk Intake

De Netwerk Intake is een methode om een tijdens het intakegesprek een helder en breed beeld te krijgen van de thema’s die spelen voor de cliënt en wie bij de cliënt betrokken zijn. Dokter Bosman voert een project uit naar de toepasbaarheid en opbrengsten van deze gespreksvorm.

 

Betere nachten, betere dagen

Alle volwassen cliënten die in zorg komen bij Dokter Bosman krijgen de kans om deel te nemen aan een grootschalige studie naar het effect van een digitale slaap interventie.

Samenwerking Positieve gezondheid

Dokter Bosman werkt op het gebied van Positieve gezondheid samen met de Universiteit Twente.

Positieve kenmerken bij jongeren met ADHD

Deze studie beoogt inzicht te krijgen in positief, prosociaal risicogedrag onder adolescenten met AD(H)D.

  • Looptijd: 2021 – 2023
  • Samenwerking met: Universiteit van Amsterdam
  • Meer informatie: Tessa Leijser, GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog