Verwerken van persoonsgegevens
Wij nemen jouw privacy heel serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je onze diensten optimaal te kunnen verlenen, verwerken wij persoonsgegevens.

Dit zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Op het verwerken van  persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ivan toepassing.

Dokter Bosman verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van onze zorgverlening;
  • het verstrekken van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van jouw vragen;
  • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
  • het vastleggen, berekenen en innen van de vergoeding voor de behandeling;
  • het behandelen van geschillen;
  • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
  • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Heb je je aangemeld voor onze nieuwsbrief en wil je je afmelden? Dan kun je je toestemming altijd intrekken door je af te melden met de afmeldlink die je onderaan iedere e-mail vindt.

Als je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Kom je niet voor een functie bij Dokter Bosman in aanmerking, dan worden je  gegevens na deze procedure verwijderd. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je hiervoor eerst om toestemming.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de site te laten functioneren. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je erop dat wij in dat geval niet langer het optimaal functioneren van de website kunnen borgen.

Google Analytics

Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Tracking cookies

Wij maken gebruik van eigen sociale media knoppen om content te delen. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met jouw privacy.

Embedded video’s

Op onze website staan embedded video’s die gehost worden bij YouTube en Vimeo. Als je onze site gebruikt, ga je ook akkoord met YouTube’s Terms of Service  en Google’s Privacy Policy

Recht op inzage, correctie en verwijdering

In geval van verwerking van persoonsgegevens heb jij het recht op inzage en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn.

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij een afschrift sturen van jouw gegevens in elektronische vorm.

Bewaartermijn

Dokter Bosman bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Medische dossiers: 15 jaar.
  • E-mail voor de nieuwsbrief: zolang als je hiervoor ingeschreven staat.

Datalekken

Wij stellen alles in het werk om datalekken te voorkomen. Mocht zich onverhoopt toch een datalek voordoen, heeft Dokter Bosman een protocol datalekken opgesteld dat zij consequent handhaaft.

Delen met derden

Dokter Bosman verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging

Dokter Bosman heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan of dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Dienstverlening door derden

Dokter Bosman kan andere bedrijven inschakelen om diensten voor haar uit te voeren. Wij blijven in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Dokter Bosman contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

Social media

Wij gaan graag via social media in dialoog over onze organisatie en zorgverlening. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Dokter Bosman behoudt zich het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Dokter Bosman (persoons)gegevens zal vastleggen. Deze worden in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt.

Wijzigingen

Dokter Bosman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Als wij een belangrijke wijziging doorvoeren die gevolgen heeft voor de wijze waarop Dokter Bosman jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website en/of in de externe nieuwsbrief.

Contact

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan privacy@dokterbosman.nl

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Dokter Bosman omgaan kun je vinden in ons privacyreglement.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Amersfoort, 1 mei 2018