Heb ik kosten?

Wat vergoedt mijn zorgverzekeraar of de gemeente? Heb ik eigen kosten en zo ja, waar bestaan die dan uit? Wat moet ik bijbetalen? Antwoord op dit soort vragen vind je hier.

De basisverzekering

Past jouw huidige zorgverzekering nog wel bij jouw persoonlijke situatie? Of denk je eraan om te wisselen van zorgverzekering? Hier vind je een korte uitleg over zorgverzekeringen in 2021. Voor meer informatie over het kiezen van een zorgverzekering en waar je op moet letten, vind je op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

Eigen risico
Het eigen risico is 385 euro per verzekerde vanaf 18 jaar. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie zorgtoeslag. Kinderen tot 18 jaar kunnen nog steeds meeverzekerd worden bij een van de ouders. Voor hen geldt geen eigen risico. Meer informatie over alle wijzigingen in de basisverzekering vind je hier.

Overstappen en medische selectie
Wil je overstappen naar een andere zorgverzekering, zeg je huidige zorgverzekering met de aanvullende zorgverzekering(en) voor 1 januari 2021 op. Je kunt je t/m 31 januari 2021 bij een andere zorgverzekeraar aanmelden.

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert een medische selectie bij de toelating voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen. Maak je bijvoorbeeld gebruik van fysiotherapie, orthodontie of ADHD-medicatie? Dan heb je kans dat je voor deze aanvullende verzekering niet wordt geaccepteerd.

Ons advies; meld je op tijd aan bij de zorgverzekering van jouw keuze en zeg je huidige zorgverzekering pas op als je voor de nieuwe zorgverzekering bent geaccepteerd.  

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat betekent dat je hiervoor niet kunt worden geweigerd.

Budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering?
Voor de basisverzekering kun je kiezen voor een budget- natura-, combinatie- of restitutieverzekering. Met een restitutiepolis heb je de meeste keuzevrijheid. Dokter Bosman werkt volgens de tarieven van de NZa. Wil je weten wat vergoed wordt neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Een restitutieverzekering is meestal wat duurder. Als je kiest voor een natura- of combinatiepolis, controleer dan of jouw zorgverlener ook in 2021 een contract met deze zorgverzekeraar heeft.

Eigen bijdrage medicijnen

Vanaf 1 januari 2019 betaal je voor medicijnen maximaal € 250 eigen bijdrage per jaar. Lees hier meer over de vergoedingen voor medicijnen.

Kijk hier voor alle vergoedingen in het basispakket.

Niet alles wordt vergoed

1. Eigen risico
De kosten van veel behandelingen tellen mee voor je eigen risico. Dat kan oplopen tot 385 euro. Heb je een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot 885 euro.

Hieronder zie je of behandelingen in het basispakket wel of geen eigen risico kennen:

Geen eigen risico
– Huisarts
– Tandarts tot 18 jaar
– Zwangerschap en geboortezorg
– Wijkverpleging
– Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

Eigen risico
– Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
– Medisch specialist
– Ziekenhuisverblijf
– Medicijnen
– Revalidatiezorg
– Logopedie
– Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
– Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
– Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
– Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
– Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)

2. Eigen bijdrage
Voor bepaalde zorg geldt een eigen bijdrage. Dat betekent dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen. Het bedrag dat na de eigen bijdrage overblijft, telt mee voor het eigen risico.

3. Niet gecontracteerde zorg
Heeft je zorgverlener geen contract met je zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Bij Dokter Bosman betaal je nooit meer dan 20% zelf.

Bij een restitutieverzekering krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heb je  meer keuzevrijheid dan bij andere type polissen.

4. Zorg in het buitenland
Dit wordt soms niet helemaal vergoed. Als de zorg duurder is dan wat gangbaar is in Nederland, betaal je meestal bij. En let op: voor een geplande behandeling (geen spoed) in een buitenlands ziekenhuis heb je toestemming van je zorgverzekeraar nodig.

5. Niet verzekerde zorg
Je aanvullende verzekering betaalt niet alles. Soms worden kosten vergoed tot een maximumbedrag (bijvoorbeeld 500 euro of 1000 euro bij de tandarts). Of je krijgt een maximum aantal behandelingen vergoed.

Je zorgverzekeringspolis bepaalt voor een groot deel wat je zelf moet betalen.

Vergoedingen

Waaruit bestaan de kosten voor mijn behandeling?

SOORTEN KOSTEN VOOR BEHANDELING:

1. Eigen risico
2. Eigen behandelbijdrage
3. Plus of algemene psychologische zorg (GGZ) zonder verwijzing

KOSTEN
Je wettelijk verplichte jaarlijkse bijdrage bestaat uit het eigen risico van € 385,-. Dit eigen risico moet je per kalenderjaar één keer betalen. Ben je bijvoorbeeld eerder in het jaar naar de tandarts of het ziekenhuis geweest, dan heb je jouw eigen risico meestal al gebruikt. Je hoeft dit dan niet nogmaals te betalen wanneer je weer gebruikt maakt van zorg. (Het eigen risico geldt overigens niet voor een bezoek aan de huisarts.)

KINDEREN EN JONGEREN
Voor kinderen en jongeren onder de achttien jaar hoeven geen eigen risico of eigen behandelbijdrage te worden betaald. Deze zorg wordt volledig vergoed door jouw gemeente.

KOSTEN VOOR KIND en JONGEREN
Ben je jonger dan 18 jaar en heb je een verwijzing, dan worden de kosten van de zorg vergoed door jouw gemeente.

KOSTEN VOOR VOLWASSENEN (18+)
In sommige gevallen kan er sprake zijn van een eigen behandelbijdrage. Bij Dokter Bosman heb je drie mogelijke situaties als je bij ons een behandeling start:

 • Kosten algemene psychologische zorg (GGZ), met verwijzing
  Heb je een verwijzing, dan worden de kosten volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Dit is zogenaamde gecontracteerde zorg. Je betaalt geen eigen behandelbijdrage.
 • De kosten van specialistische behandeling, zoals bijvoorbeeld Autisme
  Onze Autisme Kenniscentra hebben geen contracten met Menzis, Ander Zorg, Hema en CZ, CZdirect, Ohra, Nationale Nederlanden en Just. Dan geldt een eigen bijdrage van maximaal 20%. Voor de andere zorgverzekeraars heb je geen omkijken naar de betaling.  Er geldt wel een eigen risico.
 • De zorgverzekeraars in Nederland stellen aan het begin van ieder kalenderjaar ieder voor zich vast hoeveel procent van een GGZ-behandeling zij vergoeden. Voor iedere verzekeraar kan dit een ander percentage zijn. Deze informatie vind je op de websites van de verzekeraars.

Wat zijn de kosten van een behandeltraject?

Een behandeltraject bij Dokter Bosman bestaat uit de volgende onderdelen:

   • Aanmelding (pré-intake);
   • Kennismaking (intake, diagnostisch/psychiatrisch onderzoek) en diagnose;
   • Behandelvoorstel en overeenkomst sluiten;
   • Behandeling: de behandeling kan bestaan uit een combinatie van therapie, medicatie, training en/of coaching.

Let op: in het geval je behandeling onder de niet-gecontracteerde specialistische zorg valt, is niet altijd van tevoren te zeggen wat voor jou de beste combinatie is. De kosten kunnen dan ook niet precies van tevoren worden berekend. We kunnen wel een indicatie geven.

Wat vergoedt de gemeente of mijn zorgverzekeraar?

Voor kind en jeugd vergoedt de gemeente de behandeling bij Dokter Bosman.

Voor volwassenen vergoedt je zorgverzekeraar de behandeling voor gecontracteerde zorg bij Dokter Bosman. De behandeling voor niet-gecontracteerde zorg wordt gedeeltelijk vergoed. Wij raden je aan om bij de helpdesk van jouw verzekeraar na te vragen wat de invloed van jouw aanvullende verzekering is op de door jou te betalen behandelbijdrage.

Wat moet ik bijbetalen?

Ben je ouder dan 18 jaar en maak je gebruik van niet-gecontracteerde zorg, dan betaal je maximaal 20% eigen behandelbijdrage op het totaalbedrag van de behandeling.

Ben je verzekerd met een restitutiepolis, dan krijg je de zorgkosten volledig vergoed van jouw verzekeraar. Je hoeft geen eigen behandelbijdrage te betalen.

Wat is mijn eigen risico?

Voor alle klanten geldt een eigen risico zoals je dat met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385.

Je kunt het eigen risico verhogen. Hierdoor neemt de premie van de zorgverzekering af. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500 per jaar (jouw eigen risico wordt dan totaal € 885).

Wat gaat het mij uiteindelijk kosten?

De kosten van een behandeling worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van o.a. diagnose en de tijd die aan een behandeling is besteed. Hogere en lagere tarieven zijn mogelijk.

Vergoeding medicijnen ADHD

De basisverzekering vergoede voorgaande jaren het medicijn methylfenidaat (ook wel als Ritalin bekend). Andere medicijnen zoals Melatonine, concerta, straterra en medikinet worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien je deze medicijnen vergoed wilt hebben, zal je een aanvullende zorgverzekering moeten afsluiten. Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar vind je hier.

Wat is mijn zorgverzekeringspremie?

ZorgverzekeraarType polis20202021Verschil
AevitaeNatura€124,95€128,95€4,00
Restitutie€133,95€138,95€5,00
AnderzorgNatura€110,00€116,00€6,00
AonNatura (online)€115,95€120,95€5,00
Natura€125,45€128,45€3,00
Restitutie€134,95€139,95€5,00
BesuredNatura€115,25€114,85-€0,40
BewuztNatura€107,95€110,90€2,95
CZNatura (online)€114,95€123,10€8,15
Natura€120,95€129,60€8,65
Restitutie€127,45€138,50€11,05
CZdirectNatura€109,95€116,95€7,00
De AmertfoortseNatura€122,50€126,95€4,45
Restitutie€142,95€147,95€5,00
De FrieslandNatura (online)€110,50€113,00€2,50
Natura€125,45€128,45€3,00
DitzoNatura€107,90€109,85€1,95
Combinatie€114,95€119,95€5,00
DSWCombinatie€118,00€124,50€6,50
FBTONatura€116,95€122,50€5,55
Restitutie€122,50€128,50€6,00
HEMACombinatie€113,00€119,00€6,00
InterpolisNatura (online)€109,25€113,50€4,25
Natura€116,50€122,00€5,50
inTwenteCombinatie€118,00€124,50€6,50
IZANatura€119,95€124,45€4,50
Restitutie€125,85€130,35€4,50
IZZ door VGZNatura (online)€107,95€110,90€2,95
Natura€119,95€124,45€4,50
Restitutie€127,70€132,20€4,50
JaaahNatura (online)€115,00€115,00€0,00
JustNatura€107,95€111,70€3,75
MenzisNatura (online)€111,00€117,00€6,00
Natura€123,00€130,00€7,00
Restitutie€133,00€140,00€7,00
National AcademicNatura€121,30€124,45€3,15
Nationale-NederlandenRestitutie€122,76€129,44€6,68
OHRARestitutie€116,50€126,75€10,25
ONVZCombinatie€133,00€134,50€1,50
PMA zorgverzekeringNatura (online)€111,00€117,00€6,00
Natura€116,85€123,50€6,65
Restitutie€126,35€133,00€6,65
PNOzorgCombinatie€133,00€134,50€1,50
Pro LifeNatura (online)€115,95€120,95€5,00
Natura€125,45€128,45€3,00
PromovendumNatura€115,50€118,25€2,75
SallandNatura€113,90€123,90€10,00
Stad HollandRestitutie€128,50€133,00€4,50
UmcRestitutie€120,16€127,64€7,48
Natura€124,45€124,45€0,00
United Consumers (VGZ)Natura€113,95€118,23€4,28
Restitutie€121,31€125,59€4,28
UniveNatura (online)€107,95€110,90€2,95
Natura€119,95€124,74€4,79
Restitutie€127,89€133,42€5,53
VGZNatura (online)€120,90€120,90€0,00
Natura€119,95€124,45€4,50
Restitutie€127,70€132,20€4,50
VvAACombinatie€126,35€127,77€1,42
ZEKURNatura (online)€101,95€105,95€4,00
Restitutie€121,50€126,75€5,25
ZieZoNatura (online)€105,25€109,25€4,00
Natura€108,75€112,25€3,50
Zilveren KruisNatura (online)€115,95€120,95€5,00
Natura€125,45€128,45€3,00
Restitutie€134,95€139,95€5,00
Zorg en ZekerheidNatura (online)€114,20€121,15€6,95
Natura€120,20€127,50€7,30
Restitutie€126,00€135,00€9,00
ZorgDirectRestitutie€128,50€133,00€4,50
Gemiddelde 70 polissen€119,78€124,60€4,82

Handig om te weten

Wat als mijn partner, gezin, ouder of kind ook begeleiding krijgt?

Voeren wij gesprekken met jouw familie, partner, leerkracht, werkgever of geven we bijvoorbeeld opvoedtips aan ouders? Dan hoort dit bij je eigen behandeling (of die van jouw kind). De overige mensen die zijn gesproken, zijn niet in behandeling en hoeven hiervoor niet te betalen.

Zijn familieleden apart in behandeling, dus voor eigen problematiek? Dan heeft iedereen wel eigen kosten.

Als ik wissel van zorgverzekeraar, welke voorwaarden gelden dan?

Je kunt ieder jaar vóór 31 december je zorgverzekering opzeggen. Vóór 1 februari moet je dan weer een nieuwe zorgverzekeraar hebben gekozen. Is de behandeling gestart voordat je bent overgestapt naar een andere verzekeraar, dan blijft jouw oude verzekeraar de hele behandeling (met een maximum van 365 dagen) verantwoordelijk voor deze behandeling.

De voorwaarden van je oorspronkelijke verzekering zijn dan dus geldig. Loopt jouw behandeling nog door na deze eerste 365 dagen? De eerste 365 dagen van je behandeling gelden de voorwaarden van je oude verzekering. Hierna gaan de voorwaarden van je nieuwe verzekering pas in.

Mijn behandeling is al in 2020 begonnen, gelden dan andere regels?

Wanneer je behandeling in 2020 is gestart, gelden voor jou de regels uit 2020. De hoogte van de behandelbijdrage bij niet-gecontracteerde zorg is anders en het eigen risico is lager. Ook hier geldt het maximum van 365 dagen vanaf de start van jouw behandeling.

Loopt je behandeling door na deze 365 dagen of ben je gestart na 31 januari 2021, dan gelden de regels en vergoedingen van je nieuwe verzekering. Omdat je in het nieuwe kalenderjaar gebruik maakt van zorg, moet je weer het eigen risico en de eigen bijdrage betalen.

Wat als de kosten te hoog voor me zijn?

Als de door jou te betalen kosten te hoog zijn, kun je proberen een betalingsregeling met je zorgverzekeraar te treffen. Mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering kunnen proberen bijzondere bijstand aan te vragen. Kijk voor meer informatie op www.antwoordopbijstand.nl.

Van wie ontvang ik de rekening?

Voor volwassenen wordt het eigen risico door de zorgverzekeraar aan je gefactureerd. De behandelbijdrage wordt gefactureerd door Diagnostiekfabriek B.V.

Uitzondering: bij sommige verzekeringen, namelijk die met een restitutiepolis, ontvang je van ons een factuur voor alle minuten die aan je behandeling zijn besteed. Deze factuur moet je eerst zelf betalen en vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar declareren.

Wat gebeurt er als ik een afspraak mis?

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, kan dit gebeuren. Tijd wordt dan niet of minder goed benut. Dat geldt voor jouw tijd en ook voor onze behandelaren. Vandaar dat je verplicht bent je afwezigheid minimaal 24 uur van tevoren aan het secretariaat van de locatie van Dokter Bosman waar je in behandeling bent door te geven. Het tijdig afzeggen of verzetten van een afspraak heeft het voordeel dat:

   • Je geen extra kosten hebt bij het verplaatsen van een afspraak;
   • Je een andere cliënt blij maakt die dan eerder kan worden geholpen;
   • Jouw behandelaar een andere cliënt kan helpen en niet hoeft blijven te wachten.

Heb je vragen over het afzeggen of verzetten van een afspraak, neem dan contact met ons op.

Welke contracten heeft Dokter Bosman met de gemeenten?

Contracten gemeenten

Dokter Bosman heeft met de onderstaande gemeenten contracten afgesloten ten behoeve van de Jeugd GGz zorg. Behoort jouw woonplaats tot één van onderstaande gemeenten, dan is Dokter Bosman je graag van dienst. Staat jouw gemeente niet in de lijst? Bel 088 226 76 26 of maak gebruik van ons contactformulier.

Gemeente Regio
Aalsmeer Amsterdam Amstelland
Aalten Achterhoek
Alblasserdam Zuid Holland Zuid
Almelo Twente
Almere Flevoland
Amersfoort Eemland/Amersfoort
Amstelveen Amsterdam Amstelland
Amsterdam Amsterdam Amstelland
Apeldoorn Midden Ijssel/Oost Veluwe
Arnhem Arnhem
Baarn Eemland/Amersfoort
Barneveld Foodvalley
Beemster Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Berkelland Achterhoek
Beverwijk Midden Kennemerland/Ijmond
Binnenmaas Zuid Holland Zuid
Blaricum Gooi en Vechtstreek
Bloemendaal Zuid Kennemerland
Borne Twente
Bronckhorst Achterhoek
Brummen Midden Ijssel/Oost Veluwe
Bunnik Zuid-Oost Utrecht
Bunschoten Eemland/Amersfoort
Bussum Gooi en Vechtstreek
Cromstrijen Zuid Holland Zuid
Dalfsen Ijsselland
De Bilt Zuid-Oost Utrecht
De Ronde Venen Utrecht West
Deventer Ijsselland
Diemen Amsterdam Amstelland
Dinkelland Twente
Doesburg Arnhem
Doetinchem Achterhoek
Dordrecht Zuid Holland Zuid
Dronten Flevoland
Duiven Arnhem
Edam-Volendam Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Ede Foodvalley
Eemnes Eemland/Amersfoort
Elburg Noord Veluwe
Enschede Twente
Epe Midden Ijssel/Oost Veluwe
Ermelo Noord Veluwe
Giessenlanden Zuid Holland Zuid
Gorinchem Zuid Holland Zuid
Haaksbergen Twente
Haarlem Zuid Kennemerland
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Zuid Kennemerland
Haarlemmermeer Haarlemmermeer
Hardenberg Ijsselland
Harderwijk Noord Veluwe
Hardinxveld-Giessendam Zuid Holland Zuid
Hattem Midden Ijssel/Oost Veluwe
Heemskerk Midden Kennemerland/Ijmond
Heerde Midden Ijssel/Oost Veluwe
Hellendoorn Twente
Hendrik-Ido-Ambacht Zuid Holland Zuid
Hengelo Twente
Hilversum Gooi en Vechtstreek
Hof van Twente Twente
Houten Lekstroom/Utrecht
Huizen Gooi en Vechtstreek
IJsselstein Lekstroom/Utrecht
Kampen Ijsselland
Korendijk Zuid Holland Zuid
Landsmeer Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Laren Gooi en Vechtstreek
Leerdam Zuid Holland Zuid
Lelystad Flevoland
Leusden Eemland/Amersfoort
Lingewaard Arnhem
Lochem Midden Ijssel/Oost Veluwe
Lopik Lekstroom/Utrecht
Losser Twente
Molenwaard Zuid Holland Zuid
Montferland Achterhoek
Montfoort Utrecht West
Muiden Gooi en Vechtstreek
Naarden Gooi en Vechtstreek
Nieuwegein Lekstroom/Utrecht
Nijkerk Foodvalley
Noordoostpolder Flevoland
Nunspeet Noord Veluwe
Oldebroek Noord Veluwe
Oldenzaal Twente
Olst-Wijhe Ijsselland
Ommen Ijsselland
Oost Gelre Achterhoek
Oostzaan Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Oud-Beijerland Zuid Holland Zuid
Oude IJsselstreek Achterhoek
Ouder-Amstel Amsterdam Amstelland
Oudewater Utrecht West
Overbetuwe Arnhem
Papendrecht Zuid Holland Zuid
Purmerend Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Putten Noord Veluwe
Raalte Ijsselland
Renkum Arnhem
Renswoude Foodvalley
Rheden Arnhem
Rhenen Foodvalley
Rijnwaarden Arnhem
Rijssen-Holten Twente
Rozendaal Arnhem
Scherpenzeel Foodvalley
Sliedrecht Zuid Holland Zuid
Soest Eemland/Amersfoort
Staphorst Ijsselland
Steenwijkerland Ijsselland
Stichtse Vecht Utrecht West
Strijen Zuid Holland Zuid
Tubbergen Twente
Twenterand Twente
Uithoorn Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Urk Flevoland
Utrecht Utrecht Stad
Utrechtse Heuvelrug Zuid-Oost Utrecht
Veenendaal Foodvalley
Velsen Midden Kennemerland/Ijmond
Vianen Lekstroom/Utrecht
Voorst Midden Ijssel/Oost Veluwe
Wageningen Arnhem
Waterland Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Weesp Utrecht West
Westervoort Arnhem
Wierden Twente
Wijdemeren Utrecht West
Wijk bij Duurstede Zuid-Oost Utrecht
Winterswijk Achterhoek
Woerden Utrecht West
Wormerland Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Woudenberg Eemland/Amersfoort
Zaanstad Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Zandvoort Zuid Kennemerland
Zederik Zuid Holland Zuid
Zeevang Zaanstreek Waterland/Amsterdam
Zeewolde Flevoland
Zeist Zuid-Oost Utrecht
Zevenaar Arnhem
Zutphen Midden Ijssel/Oost Veluwe
Zwartewaterland Ijsselland
Zwijndrecht Zuid Holland Zuid
Zwolle IJsselland

Welke contracten heeft Dokter Bosman met zorgverzekeraars?

Dokter Bosman heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars raamcontracten afgesloten. Je kunt bij twijfel contact opnemen met jouw zorgverzekeraar of met onze zorgadministratie via: 088-2267626. Daarbij kun je aangeven dat Dokter Bosman werkt onder AGB-code 73730925.

Bij de vestigingen van het Autisme Kenniscentrum hebben wij geen contracten met Menzis, Ander Zorg, Hema en CZ, CZdirect, Ohra, Nationale Nederlanden en Just. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 20%. Voor de andere zorgverzekeraars heb je geen omkijken naar de betaling.  Er geldt wel een eigen risico.

Wij hebben contracten met de verzekeraars in onderstaande tabel.

Concern Zorgverzekeraar
Achmea  AVERO ACHMEA
DE FRIESLAND
FBTO
INTERPOLIS
KIEMER
OZF ACHMEA
PRO LIFE
ZILVEREN KRUIS
ZIEZO
A.S.R. DE AMERSFOORTSE
DITZO
DSW
STAD HOLLAND
CARESQ BESURED
NATIONAL ACADEMIC
PROMOVENDUM
CZ CZ, CZDIRECT, DELTA LLOYD, OHRA
MENZIS ANDERZORG
HEMA
MENZIS
VGZ DE GOUDSE
IZA
IZZ
UNIVE
UMC
VGZ
VGZ (BEWUZT)
ZEKUR
VRZ (voorheen MULTIZORG) AZVZ
ONVZ
PNO ZORG (ONVZ)
SALLAND (ENO)
VVAA
ZORG EN ZEKERHEID
ZORGDIRECT

Gecontracteerde zorg / niet-gecontracteerde zorg

Wat is gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?

Een zorgverzekeraar sluit contracten af met zoveel mogelijk zorgverleners, bijvoorbeeld met een ziekenhuis of een GGZ-instelling. In zo’n contract wordt o.a. het budget voor een behandeling vastgelegd maar ook het aantal behandelingen dat een zorgverlener in dat jaar mag doen. We spreken dan van gecontracteerde zorg.

Indien de zorgverlener geen contract heeft met de zorgverzekeraar, spreek je van niet-gecontracteerde zorg.

Kies je voor gecontracteerde zorg, dan krijg je de behandelkosten vergoed mits je naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Bij gecontracteerde zorg moet je wel rekening houden met een wachtlijst. De zorgverlener heeft namelijk het aantal cliënten wat kan instromen, vastgesteld op basis van het toegekende budget van de zorgverzekeraar. Neemt de vraag van cliënten toe en blijft het budget gelijk, dan ontstaat er een wachtlijst

Wat is het voordeel als ik kies voor niet-gecontracteerde zorg?

Een zorgverlener kan zelf kiezen om een contract aan te gaan met een zorgverzekeraar. Kiest hij ervoor om dit niet te doen, dan heb jij het voordeel dat je niet op een wachtlijst komt te staan. Vaak krijg je direct hulp. De zorgverlener is namelijk niet gebonden aan een ‘bepaald budget’ en /of het aantal cliënten waarvoor hij de zorg mag verlenen.

Ik heb een naturapolis, welke invloed heeft dat?

Heb je een zorgverzekering met een naturapolis, dan krijg je de zorg volledig vergoed mits je naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Als je naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat, krijg je misschien niet de hele rekening vergoed.

Welke polis je hebt, vind je terug op de polispapieren van jouw zorgverzekering. Je kunt jouw zorgverzekeraar ook even bellen om te vragen welke polisvorm je hebt.

Ik heb een restitutiepolis, welke invloed heeft dat?

Heb je een zorgverzekering met een restitutiepolis, dan heb je recht op vrije zorgkeuze. Je kunt dus zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Zo kan je kiezen voor een zorgverlener waar jouw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Deze zorg krijg je volledig vergoed. Maar je kan ook kiezen voor een zorgverlener die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling worden dan vaak volledig vergoed, maar houd er wel rekening mee dat je de factuur eerst zelf moet betalen en daarna pas kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Welke polis je hebt, vind je terug op de polispapieren van jouw zorgverzekering. Je kunt jouw zorgverzekeraar ook even bellen om te vragen welke polisvorm je hebt.

Valt Dokter Bosman onder gecontracteerde zorg of niet-gecontracteerde zorg?

Dokter Bosman heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Hiervoor leveren we gecontracteerde zorg. Maar op een aantal locaties in Nederland (waaronder Amersfoort) wordt onze zorg voor volwassenen (18+).

Diagnostiekfabriek B.V. handelt voor niet-gecontracteerde zorg ook onder de merknaam Dokter Bosman. Dat betekent dat je geholpen wordt op een locatie van Dokter Bosman, maar dat je bijvoorbeeld een diagnose en/of behandeling en facturen ontvangt op naam van Diagnostiekfabriek B.V. Ook jouw verwijzing is op naam van Diagnostiekfabriek B.V. Diagnostiekfabriek B.V. voert de diagnostiek en behandelingen ook uit volgens de processen en met dezelfde kwaliteit als al onze andere vestigingen. Het voordeel van zorg door Diagnostiekfabriek B.V. is dat je snel geholpen wordt en nooit meer dan 20% van de zorgkosten zelf betaalt.

We bieden altijd psychologische zorg met een persoonlijke aanpak.

Hoe zit het met mijn eigen bijdrage?

Voor zowel een naturapolis als een restitutiepolis geldt dat de kosten van een behandeling bij Dokter Bosman meetellen bij je eigen bijdrage. Het onderstaande rekenvoorbeeld geeft een indruk van wat jouw eigen bijdrage is, los van jouw eigen risico, voor zorg binnen de basisGGZ als we uitgaan van 75% vergoeding door jouw zorgverzekeraar:

Diagnose/behandeling NZA tarief* Je betaalt zelf
Kort € 457,43 € 114,35
Middel € 779,40 € 194,85
Intensief € 1.222,15 € 305,54
Chronisch € 1.127,95  € 281,99

* het tarief wat de zorgverlener in rekening brengt.

Is jouw vraag niet beantwoord? Neem contact op. Bel met 088 226 76 26 (op werkdagen van 8:30 tot 17:00).