Veelgestelde vragen

Onze kracht? Dat is de expertise en de ambitie om jou écht verder te helpen in jouw leven. Maar ook effectieve hulpvormen aan te bieden. Hoe ziet een behandeling bij Dokter Bosman eruit? Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak? Met welke klachten kan ik hier terecht? Antwoord op dit soort vragen vind je hier.

Dit is Dokter Bosman

Het merk Dokter Bosman?

Dokter Bosman is anders dan anderen in de zorg. Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren jouw talenten en helpen jou en je omgeving omgaan met dat waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie, kracht en talent zijn voor ons het uitgangspunt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met resultaat. Dat is Dokter Bosman en dat is psychologie van nu.

Dokter Bosman gaat over veel meer dan alleen reguliere geestelijke gezondheidszorg. Ons verhaal gaat over ontwikkelen, leren en ervaren. Over persoonlijke groei en prettiger leven.

De persoonlijke aanpak van Dokter Bosman

Mensen echt verder helpen in hun leven met een persoonlijke aanpak Dat was de reden waarom wij in 2007, 10 jaar geleden, gestart zijn met Dokter Bosman. Wij vinden namelijk dat geestelijke gezondheidszorg beter kan. Dat doen wij met een persoonlijke aanpak:

 • oplossingsgericht: dat wat de cliënt nodig heeft en kan is het vertrekpunt.
 • echt contact maken vormt de bodem onder ieder cliënt contact.
 • met resultaat voor de cliënt en zijn omgeving.

Hoge waardering cliënten en verwijzers

Verwijzers en cliënten zijn erg enthousiast over de klantvriendelijke, kleinschalige, deskundige zorg die geleverd wordt door de medewerkers van onze organisatie. Zij waarderen onze organisatie met een 8,5 op ZorgkaartNederland.

Samenwerken met andere instellingen

Dokter Bosman is uitgegroeid tot een gezond en levendig bedrijf met meer dan 250 mensen die zich dagelijks inzetten voor de persoonlijke groei en een prettiger leven van mensen.
In de afgelopen jaren hebben diverse instellingen zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst bij Dokter Bosman aangesloten. De aangesloten organisaties liften daardoor mee op de uitstraling van het merk Dokter Bosman. Ze kunnen gebruik maken van de expertise in de gezamenlijke organisatie, onder andere op het gebied van zorgprogrammering, efficiëntie, automatisering, kwaliteits- en procesbegeleiding, kwaliteitscontrole, personeelsbeleid, opleidingsplaatsen, declaratieprocessen en financiële planning & controle.

Voordelen aansluiten bij Dokter Bosman

De gezamenlijke inkoop van staffuncties levert de aangesloten instellingen schaalvoordelen op. Organisaties die zich aansluiten bij Dokter Bosman kunnen zich bezighouden met hun kerntaak: directe patiëntenzorg. Ze ervaren de ondersteuning op het gebied van declaratieprocessen en overleg met zorgverzekeraars door de experts op het Shared Services Center in Amersfoort als een belangrijk pluspunt van aansluiting bij Dokter Bosman.

Deze instellingen hebben alle een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Om deel te mogen nemen aan het merk Dokter Bosman hebben alle instellingen zich HKZ/ISO moeten laten certificeren. De instellingen declareren ofwel zelfstandig bij de verschillende zorgverzekeraars, ofwel Bosman GGz BV treedt in overleg met diverse verzekeraars op als hoofdcontractant waarbij de aangesloten instellingen zorg in onderaannemerschap leveren. Door de instellingen gezamenlijk te contracteren kunnen ook verzekeraars schaalvoordelen behalen: ze hebben één aanspreekpunt bij Dokter Bosman, garanties op het gebied van kwaliteit en administratieve organisatie.

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan bij Dokter Bosman?

Ben jij of is jouw kind doorverwezen door de huisarts of gemeente? Vul dan het aanmeldformulier in. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een activatielink voor jouw online portal. In het portal staan vragenlijsten klaar. Vul die in. Ook kun je via het online portal een afspraak inplannen voor een telefonische screening. Tijdens deze telefonische screening bespreken we de reden van aanmelding en de mogelijkheden binnen Dokter Bosman met je. Als je kind 16 jaar of ouder is, wordt het gesprek met het kind gevoerd of is toestemming van het kind nodig om de screening met de ouder te voeren.

Heb je vragen? Bel ons op 088 226 76 26.

Bereikbaarheid

Onze locaties zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een aantal locaties is ook in de avonduren open voor behandeling. 

Heb je dringende hulp buiten deze tijden nodig? Neem dan contact op met de (dienstdoende) huisarts of crisisdienst in jouw woonplaats.

Met welke klachten kan ik me bij Dokter Bosman aanmelden?

Als je twijfelt of Dokter Bosman jou kan helpen met een klacht en/of probleem, neem dan telefonisch contact met ons op via: 088 226 7626.

De behandeling

Hoe ziet een behandeling binnen Dokter Bosman voor kinderen eruit?

Dokter Bosman biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Voor aanmelding is altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Na de online aanmelding vragen we jou en/of je kind een aantal digitale vragenlijsten in te vullen. We krijgen hiermee inzicht in de klachten en problemen en kunnen gedurende de behandeling het effect hiervan meten. We nemen vervolgens telefonisch contact op om de hulpvraag helder te krijgen.

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht de zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Dokter Bosman je kind de beste zorg kan bieden. We geven dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject, tevens hoor je of er nog nader onderzoek van toepassing is. Het is belangrijk dat je als ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk betrokken bent bij de behandeling. Met name bij gespecialiseerde GGZ vindt regelmatig aanvullend onderzoek plaats. Je kunt denken aan een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel of neuropsychologisch onderzoek.

Diagnostiek en behandeling wordt vormgegeven door een multidisciplinair en deskundig team.

Wij geven alleen behandelingen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken.

Bij de start van een behandeling stellen we samen een behandelplan op waarin de doelen van jouw kind worden geformuleerd. Dit behandelplan wordt regelmatig met jou en je kind geëvalueerd en je ontvangt een kopie mee naar huis. Omdat Dokter Bosman een goede vertrouwensband wil opbouwen met haar klanten, ziet je kind in principe steeds dezelfde behandelaar.

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie, een (online) training en/of medicatie. Bij de behandeling kun je denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (bijv. bij trauma)
 • Lichttherapie
 • Medicatie

In onderling overleg sluit je samen met de behandelaar je behandeling af. Wij vragen jou en/of je kind dan ook een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit stelt ons in staat onze zorgverlening te verbeteren.

Indien van toepassing besteden we aandacht aan terugvalpreventie.

Na het afronden van de behandeling ontvangt jullie huisarts een afsluitende brief.

Hoe ziet een behandeling binnen Dokter Bosman voor volwassenen eruit?

Dokter Bosman biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Voor aanmelding is altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Na de online aanmelding vragen we je een aantal digitale vragenlijsten in te vullen. We krijgen hiermee inzicht in de klachten en problemen en kunnen gedurende de behandeling het effect hiervan meten. We nemen vervolgens telefonisch contact met je op om je hulpvraag helder te krijgen.

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht jouw zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Dokter Bosman je de beste zorg kan bieden.  Je krijgt dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject, tevens hoor je of er nog nader onderzoek van toepassing is. Met name bij gespecialiseerde GGZ vindt regelmatig aanvullend onderzoek plaats. Je kunt denken aan een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel of neuropsychologisch onderzoek.

Diagnostiek en behandeling wordt vormgegeven door een multidisciplinair en deskundig team.

Wij geven alleen behandelingen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken.

Bij de start van een behandeling stellen we samen met jou een behandelplan op waarin jouw doelen zijn verwoord. Dit behandelplan wordt regelmatig met jou geëvalueerd en je ontvangt een kopie mee naar huis. Omdat Dokter Bosman een goede vertrouwensband wil opbouwen met haar klanten, zie je in principe steeds dezelfde behandelaar.

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie, een (online) training en/of medicatie. Bij de behandeling kun je denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (bijv. bij trauma)
 • Lichttherapie
 • Medicatie

Indien nodig en mogelijk kunnen naasten bij je behandeling worden betrokken.

In onderling overleg sluit je samen met de behandelaar je behandeling af. Wij vragen je dan ook een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit stelt ons in staat onze zorgverlening te verbeteren.

Indien van toepassing besteden we aandacht aan terugvalpreventie.

Na het afronden van de behandeling ontvangt jouw huisarts een afsluitende brief.

Rechten en plichten voor kind en jeugd

Als klant bij Dokter Bosman heb je recht op een goede behandeling met een respectvolle bejegening en zo min mogelijk beperkingen. De rechten en plichten van de behandelaar en de klant in een behandelrelatie zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelovereenkomst (WBGO).

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Dokter Bosman gaat altijd uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Loopt jouw behandeling bij Dokter Bosman, dan ontvangt jouw huisarts of verwijzer (of andere belanghebbenden) een brief over de behandeling. Dit wordt altijd vooraf met jou besproken. Als je in behandeling bent bij Plus van Dokter Bosman, dan zal niemand op de hoogte worden gesteld van jouw behandeling.

Informatie aan de huisarts en/of derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jouw toestemming.

Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd.

Wat is de verwijsindex?

De verwijsindex (VIR) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen. Tevens wordt hiermee een signaal afgegeven aan de ouder(s)/verzorger(s) door met hen te communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling. Alleen naam, BSN nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.

Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het doen van een melding op basis van de meldcode. De verwijsindex is alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Nogmaals; uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

Wat houdt de Meldcode voor huiselijk geweld in?

GGZ-instellingen zijn verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dokter Bosman maakt gebruik van de standaard Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals deze door de overheid is vastgesteld. Deze bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen. Dokter Bosman maakt gebruik van de Meldcode (overheid) welke bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het signaleren van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 2. Het bespreken van de signalen met één of meerdere collega hulpverleners binnen Dokter Bosman en/of extern; op dit moment wordt er ook gekeken of de signalen aanleiding geven tot een registratie in de verwijsindex.
 3. Een gesprek met de ouders en/of het kind.
 4. Wegen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met behulp van een gevalideerd instrument.
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders/verzorgers en/of de cliënt.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak?

Voor een goede en snelle administratieve afhandeling is het van belang dat je het volgende meeneemt:

 • Identiteitsbewijs of paspoort;
 • Verzekeringspas;
 • Verwijzing van huisarts of andere verwijzer (Dit geldt niet als je een afspraak hebt bij Plus van Dokter Bosman);
 • Indien beschikbaar: oude rapportages of verslagen van eerder trajecten of behandelingen;
 • Als je medicatie gebruikt, een overzicht van jouw medicatie van de apotheek.

Effectmeting (ROM)

Bij Dokter Bosman meten wij het effect van de behandeling door middel van Routine Outcome Measurement (ROM).

ROM kent vier functies:

 1. Behandelen en begeleiden. Met de uitkomsten van ROM metingen kan, samen met cliënt, bepaald worden of en hoe de behandeling voortgezet moet worden.

 2. Leren en evalueren. Op afdelings- en locatieniveau zijn wij in staat uitkomsten te vergelijken en behandelprogramma’s bij te stellen. Daarnaast is het mogelijk onze eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde.

 3. Verantwoorden. Wij dienen de geagregeerde uitkomsten te gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. NB Data zijn uiteraard niet herleidbaar tot individueel cliëntniveau.

 4. Onderzoek. Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Om ROM uit te voeren, gebruiken wij de volgende vragenlijsten:

 • SDQ (strengths and difficulties quistionnaire): voor kind & jeugd;

 • OQ-45 (outcome questionnaire): voor volwassenen.

De vragenlijsten worden aangeboden via TelePsy, leverancier van een beveiligde internetomgeving voor triage, diagnostiek en effectmeting in de ggz.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren horen wij graag jouw oordeel. Aan het eind van de behandeling vragen wij je dan ook een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. Het onderzoek is anoniem en we gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om.
Wij zijn benieuwd hoe je de kwaliteit van onze zorgverlening hebt ervaren en waar mogelijk nog verbeterpunten liggen?

Cliënten of ouders van cliënten beoordelen ons met een klanttevredenheid van een 8,5.

No-show beleid

Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders wensen. Als je niet kunt komen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Meld je je niet tijdig af of kom je niet opdagen, dan zijn wij helaas genoodzaakt € 50,- in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door gemeente/verzekeraar.

Afspraken bij voorkeur telefonisch afzeggen of anders via het e-mailadres van de locatie.

Samenwerking met andere zorgprofessionals

Dokter Bosman biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz.  Wij werken nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ), wijkteams en scholen. Denk hierbij aan consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.Dit om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de cliënt te borgen. Voor gemeenten verzorgen wij de jeugdhulp.

Therapieën

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij kinderen & jongeren?

Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijkheden die worden aangeboden bij kinderen en jongeren:

 • (Cognitieve) gedragstherapie;
 • Gesprekstherapie;
 • Gezinstherapie;
 • Groepstherapie/trainingen;
 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Ouderbegeleiding;
 • Psychiatrische begeleiding;
 • Speltherapie;
 • Onderzoeken bij kinderen.

Als jouw kind in behandeling is/gaat bij Plus van Dokter Bosman, dan stellen wij een behandeling op maat voor hem of haar op. In deze behandeling zijn de wensen en behoeften van het kind ons uitgangspunt.

Welke behandelmethoden gebruikt Dokter Bosman bij volwassenen?

Het behandelteam van Dokter Bosman biedt een uitgebreid behandelaanbod. Hieronder vind je een greep van de mogelijke behandelingen die worden aangeboden bij volwassenen:

 • Aandachttraining;
 • (Cognitieve) gedragstherapie / psychotherapie;
 • EMDR;
 • Groepsbehandelingen;
 • Interculturele therapie;
 • Lichttherapie;
 • Medicamenteuze begeleiding;
 • Psycho educatie;
 • Systeemtherapie;
 • E-health.

Als je in behandeling bent/gaat bij Plus van Dokter Bosman, dan stellen wij een behandeling op maat voor je op. In deze behandeling zijn jouw wensen en behoeften ons uitgangspunt.

Dokter Bosman en Plus van Dokter Bosman

Wat doet Dokter Bosman?

Dokter Bosman biedt ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Dokter Bosman biedt specialistische diagnostiek en behandeling bij o.a. depressiviteit, AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), verwerking van traumatische gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek en angsten.

Naast Dokter Bosman bieden wij via Plus van Dokter Bosman ook op maat gemaakte zorgdiensten aan waarbij je meer flexibiliteit en inbreng hebt in jouw behandeling. Daarnaast is er in de meeste gevallen geen wachttijd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een diagnose en behandeling bij Dokter Bosman?

Om voor een behandeling in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief nodig. Daarna kun je je eenvoudig online aanmelden. Ons behandelaanbod is breed en toegankelijk waardoor wij jou ondersteuning kunnen bieden bij jouw zorgbehoefte.
Heb je geen verwijsbrief en wil je gebruik maken van onze zorgdiensten? Maak dan een afspraak bij Plus van Dokter Bosman. Hier kun je terecht zonder verwijsbrief. Daarbij zijn er geen wachttijden en heb je meer mogelijkheden in het behandelaanbod. Bel 088 226 76 26 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Wat is BGGZ?

BGGZ staat voor Generalistische Basis GGZ en biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige psychische problematiek. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ).

Wat is SGGZ?

SGGZ staat voor Specialistische GGZ en is gericht op uitgebreide diagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde problematiek. Je kunt hierbij denken aan (psychische) klachten die al langere tijd jouw leven op verschillende niveaus beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen Dokter Bosman en Plus van Dokter Bosman?

Dokter Bosman biedt een persoonlijke aanpak en werkt met de laatste behandelmethodes. Het grootste verschil tussen Dokter Bosman en Plus van Dokter Bosman, is dat je bij Plus van Dokter Bosman geen verwijsbrief nodig hebt, sneller geholpen wordt (geen wachttijd) en wij nog beter op jouw wensen kunnen inspelen. Plus van Dokter Bosman biedt ruimte om de benodigde zorg aan te vullen met activiteiten die niet voor vergoeding van de verzekeraar of gemeente in aanmerking komen. Plus van Dokter Bosman wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar/gemeente. Je betaalt de behandeling zelf. Tot slot zijn jouw gegevens of die van jouw kind alleen bij ons en de door jou aangewezen hulpverleners bekend.

Kan ik mijn behandeling bij Dokter Bosman aanvullen met Plus van Dokter Bosman?

Als je in behandeling bent bij Dokter Bosman is het mogelijk om gebruik te maken van diensten die vallen onder Plus van Dokter Bosman. Zo heb je meer mogelijkheden binnen jouw behandeling. Voor vragen kun je terecht bij jouw behandelaar of bel op werkdagen van 08:30-17:00 uur naar 088 226 76 26.

Autisme Kenniscentrum van Dokter Bosman

Uit welke afspraken bestaat een diagnostiek traject?

Intake

Tijdens de intake besteden wij aandacht aan de klachten die op het moment spelen. Wij kijken tevens of er een andere verklaring kan zijn voor je huidige klachten behalve een mogelijke ASS. In overleg met jou stellen we een onderzoeksvraag op voor je onderzoek.

Ontwikkelingsanamnese en anamnese

Tijdens je aanmelding wordt er een vragenlijst aan je ouder(s) of een naaste die jou nog kent uit je kindertijd voorgelegd. Deze vragenlijst wordt met je ouders en jou besproken tijdens de ontwikkelingsanamnese. Dit gesprek duurt anderhalf uur. 

Direct na de ontwikkelingsanamnese met ouder(s) vindt de anamnese met jou en een naaste plaats. Tijdens dit gesprek besteden we meer aandacht aan de gedragskenmerken van een ASS en/of andere problematiek in de volwassenheid. Dit gesprek duurt anderhalf tot twee uur.

Aanvullend testonderzoek

Na de intake wordt bepaald of er een aanvullende testafspraak wenselijk is. Soms is het nodig om aan de hand van psychologische tests en/of vragenlijsten meer informatie te verkrijgen. Deze afspraak wordt dan met je ingepland. De testafspraak duurt maximaal een dagdeel, vaak de ochtend.

Adviesgesprek

De uitslag van het onderzoek wordt in een adviesgesprek toegelicht. Vanzelfsprekend is het mogelijk om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Het adviesgesprek duurt een half uur tot een uur. Na het adviesgesprek krijgt je het diagnostisch rapport mee naar huis. Het rapport blijft ook aanwezig in je digitale dossier bij het Autisme Kennis Centrum. Dit rapport wordt niet gedeeld met derden zonder je schriftelijke toestemming.

Wat is het verschil tussen mindfulness bij het Autisme Kennis Centrum en mindfulness bij een Dokter Bosman?

Bij het Autisme Kennis Centrum vinden de mindfulness sessies één-op-één plaats. De behandelaar heeft kennis over mindfulness bij (jong)volwassenen met een ASS en weet het taalgebruik en de structuur van de sessies hierop aan te passen. Hierdoor sluiten de oefeningen vaak beter aan dan wanneer een ‘gewone’ mindfulness training wordt gevolgd.

Welke behandeling biedt het Autisme Kenniscentrum?

Het Autisme Kenniscentrum biedt kortdurende psychologische behandelingen. Deze behandeling heeft altijd een duidelijk doel en een specifieke methodiek. De behandelaren zijn basispsycholoog of GZ-psycholoog.

Voorbeelden van doelen in de behandeling kunnen zijn:

 • Meer te weten komen over ASS en hoe dit tot uiting komt
 • Inzicht krijgen in je kwaliteiten en beperkingen
 • Meer rust in het hoofd krijgen
 • Minder last hebben van angsten of somberheid
 • Minder last hebben van onzekerheid

De methodieken die wij gebruiken zijn onder andere:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Mindfulness

Ik lees dat het Autisme Kenniscentrum geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor mij?

Het Autisme Kenniscentrum heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars voor de vergoeding van zorg. Dit houdt in dat je een eigen bijdrage betaalt naast het verplichte eigen risico. Deze eigen bijdrage is altijd maximaal 20%. Ook wanneer je zorgverzekeraar minder dan 80% vergoedt.

Het Autisme Kenniscentrum hanteert het NZA-tarief (landelijk geldend tarief). Voor het exacte vergoedingspercentage kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Je kunt dan vragen naar de vergoeding van specialistische geestelijke gezondheidszorg die door een niet-gecontracteerde zorginstelling geleverd wordt volgens het NZA-tarief.

Wij verwachten dat de diagnostiek naar een autismespectrumstoornis in productgroep 172 (Pervasief – vanaf 800 tot en met 1799 minuten) van het NZA-tarief zal vallen. De kosten voor deze productgroep zijn €2631,83. Twintig procent van dit bedrag is € 526, 37.

Mocht er aanvullend onderzoek gedaan worden of een andere diagnose gesteld worden dan een autismespectrumstoornis, kan dit bedrag afwijken.

Wanneer je in behandeling komt, geldt dezelfde regel dat je maximaal 20% eigen bijdrage betaalt. Wij kunnen echter geen verwachting geven over de behandelduur, omdat deze per individu verschilt.

Belangrijk: Voor specialistische geestelijke gezondheidszorg behandelingen wordt altijd eerst het eigen risico door zorgverzekeraars in rekening gebracht.

Autisme Kenniscentrum eigen bijdrage

Het Autisme Kenniscentrum heeft geen contract met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat je snel bij ons terecht kunt, maar dat je verzekeraar niet de héle behandeling vergoedt. Je betaalt dus een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal 20%. Je kunt bij ons terecht met zowel een natura- als een restitutiepolis van je zorgverzekeraar. Hoeveel je eigen bijdrage is lees je hier.

Dyslexiebehandeling van Dokter Bosman

Wat is onze aanpak bij dyslexie?

Dyslexie vormt een struikelblok in veel opzichten. Wij helpen je kind de nadelige emotionele en sociale gevolgen van dyslexie op het gebied van zelfbeeld, motivatie en faalangst te voorkomen, of de gevolgen te verminderen door:

 • technisch lezen (woordherkenning) of spellen zo snel en zo goed mogelijk aan te leren;
 • het kind te leren gebruik te maken van (technische) hulpmiddelen en handige manieren (compensatiestrategieën) om het lezen en spellen gemakkelijker te maken;
 • je kind te leren talenten optimaal in te zetten.

Praktisch

• Iedere week, 1 uur begeleiding: zelfde tijd, zelfde behandelaar;
• Huiswerk in overleg;
• Afstemming met school via e-mail of schrift;
• Elke 12e behandeling evaluatie;
• Elke week contact met ouders.

Aansluiten bij jullie kind

De methode en het oefenmateriaal kiezen we zo dat ze aansluiten bij de persoonlijkheid en leerstijl van je kind, en zo mogelijk ook bij de leesmethode die de school van het kind gebruikt. Daarnaast zijn de mogelijkheden van je kind wat betreft concentratie en geheugen, en de opgelopen achterstand, van invloed.

Kosten

Wanneer uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoedt de gemeente de kosten van dyslexiebehandeling. Komen jullie niet in aanmerking voor vergoeding? Of willen jullie direct hulp zonder eerst op toestemming van de gemeente te wachten? Ook op eigen kosten kun je bij ons terecht.

Betrokkenheid ouders

Natuurlijk wil je als ouder graag weten hoe wij je kind begeleiden. Ouders mogen daarom altijd meekijken bij de behandeling. Vooral bij de eerste ‘lessen’ is het erg fijn wanneer jullie erbij zijn. Wij geven jullie informatie over hoe je je kind het best kunt begeleiden met huiswerk. Bovendien is er aan het begin of eind van de les altijd tijd voor contact, vragen en terugkoppeling.

Meekijken dyslexiebehandeling door leerkracht

Ben je als leerkracht, dyslexiespecialist, RT’er of ib’er benieuwd hoe wij je leerling in onze praktijk begeleiden?

• Wil je de dyslexiebehandeling en de begeleiding op school optimaal op elkaar afstemmen?
• Wil je de dyslexiebehandelaar van uw leerling eens ontmoeten?

Kom eens een lesje meekijken! Een les duurt ongeveer een uur. De laatste 10 minuten van de les is er tijd voor vragen en overleg.

Hoe gaat het dyslexie-onderzoek in zijn werk?

Het dyslexie-oderzoek bestaat uit de volgende stappen

1. Leerlingdossier beoordelen en aanmelding

Basisschoolleerlingen uit de regio en gemeente Amersfoort:

 • Vul het contacttformulier in of bel 088 226 76 26.
 • Als wij alle gegevens hebben beoordeeld, stellen we jullie ervan op de hoogte of het onderzoek binnen de vergoedingsregeling valt of niet.
 • Onderzoek door ons buiten de vergoedingsregeling is mogelijk; we bespreken de mogelijkheden en kosten dan met jullie. Het onderzoek naar dyslexie bij jullie kind starten we zo snel mogelijk, of het vergoed wordt of niet.

Basisschoolleerlingen uit de gemeente Nijkerk, regio Foodvalley

 • Een deskundige van de gemeente Nijkerk beoordeelt het schooldossier. Voldoet het aan alle eisen, dan geeft de gemeente een beschikking af voor dyslexieonderzoek.
 • Met de beschikking en het dossier meld je je aan bij onze praktijk. We nemen zo snel mogelijk contact met jullie op om een afspraak te maken voor het dyslexieonderzoek.
 • Meld je kind alvast aan bij onze praktijk nog voordat de gemeente het dossier heeft beoordeeld. Zo bespoedig je de procedure. Met behandelen kunnen we pas starten op het moment dat wij alle gegevens van jullie kind én de beschikking van de gemeente binnen hebben.

Middelbare scholieren: 

 • Is de informatie van de middelbare school en van de ouders volledig? En is het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd door de school?
 • We bespreken het dossier in het teamoverleg. Daarna maken we een afspraak met jullie.

2. Intakegesprek

De informatie die school en jullie ons hebben gegeven bespreken we met jullie en jullie kind. In elk gesprek komen de ontwikkeling, de gezondheid en het sociaal-emotioneel functioneren van het kind aan de orde.

Ook vragen we:

 • of er mogelijk erfelijke aanleg is voor dyslexie;
 • of er andere problemen spelen;
 • wat de invloed van de leesproblemen van jullie kind is op het kind zelf en op het gezin.
 • welke ondersteuning je je kind biedt bij lezen, spellen en/of eventuele bijkomende problemen, en hoe dat gaat;
 • aan welke ondersteuning je zelf als ouder behoefte hebt om je kind goed te kunnen begeleiden.

3. Diagnostisch onderzoek

Eerst bepalen we het niveau van lezen en spellen dat jullie kind heeft ten opzichte van leeftijdgenoten. Daarna onderzoeken we vaardigheden die samenhangen met lezen en spellen en die ons meer vertellen over de oorzaak van de problemen (klank-tekenkoppeling, benoemsnelheid en klankverwerking).

We zijn altijd bedacht op andere oorzaken die een rol kunnen spelen, zoals:

 •  problemen met horen en zien;
 • moeite met concentreren, algemene leerproblemen;
 • bredere taalproblemen of sociaal-emotionele problemen.

We nemen in ieder geval altijd een (verkort) intelligentieonderzoek af. Indien nodig doen we ook aanvullend onderzoek of verwijzen we jullie door. Voor ons is het ook belangrijk om in beeld te krijgen hoe je kind in zijn vel zit, hoe het zelf tegen de problemen aankijkt en hoe het ermee omgaat.  Het onderzoek duurt doorgaans één ochtend of middag. Mocht dat te lang duren voor jullie kind, of is er aanvullend onderzoek nodig, dan maken we een tweede afspraak.

4. Rapportage

De resultaten van jullie kind bij de verschillende testen beoordelen we op basis van alle verkregen informatie. We spannen ons in om helder te krijgen wat de beste verklaring voor de lees- en /of spellingproblemen is.

Vervolgens schrijven we hierover een rapport waarin je de resultaten en conclusie kunt nalezen. Ook geven we adviezen voor verdere begeleiding thuis, op school en in een eventueel vergoed behandeltraject.

Is er sprake van dyslexie, dan voegen we een dyslexieverklaring toe.

We streven ernaar om, wanneer jullie en de school van je kind daar prijs op stellen, het rapport na te bespreken met jullie, de leerkracht(en) en eventuele andere betrokkenen.

5. Dyslexieverklaring

Is er dyslexie vastgesteld? Dan krijgt je kind een dyslexieverklaring.

Welke zijn de methoden en doelen bij dyslexiebehandeling

Behandelmethoden bij dyslexiebehandeling

Bij de behandeling van dyslexie maken we binnen Psychologenpraktijk De Ziel gebruik van een mix van twee, door wetenschappelijk onderzoek bewezen, effectieve behandelmethoden:

 1. een methode gericht op het léren lezen en spellen (orthodidactische benadering).
 2. een methode gericht op blijvende verbetering van lezen en spellen doordat uw kind de basisprocessen ervan beheerst (psycholinguïstische benadering).

Doelen van dyslexiebehandeling

Binnen onze aanpak van dyslexiebehandeling werken wij met duidelijke doelen.
Je kind:

 1. krijgt een helder overzicht van de belangrijkste spellingsregels en leert deze regels op het juiste moment toepassen;
 2. leert vloeiend en correct lezen;
 3. ervaart dat hij/zij beter wordt in lezen en spelling en voelt zich weer gemotiveerd;
 4. leert weer ontspannen omgaan met school en leren;
 5. leert wat dyslexie is en hoe dat bij hem/haar zit (psycho-educatie);
 6. leert moeilijkheden die de lees- en spellingproblemen met zich meebrengen beperken door inzet van hulpmiddelen en compensatiestrategieën;
 7. krijgt inzicht in de eigen sterke en zwakke vaardigheden en leert sterke vaardigheden benutten.

Kenmerken van onze aanpak

Kenmerken van onze dyslexiebehandelingen zijn:

 • een goede relatie tussen behandelaar en jullie kind;
 • nauwkeurige afstemming op het niveau en tempo van jullie kind door regelmatig te toetsen;
 • een combinatie van een schriftelijke, mondelinge en digitale oefeningen;
 • directe feedback tijdens oefeningen;
 • klankstructuur als basis;
 • we richten ons op veilig, betekenisvol, zelfstandig en autonoom leren;
 • door beloning en het opbouwen van de intrinsieke motivatie het kind stimuleren.

Hoe zit het met de vergoeding van een dyslexie-behandeling of onderzoek?

Aanmelding en vergoeding bij dyslexie

Wil je weten of je kind in aanmerking komt voor vergoeding van dyslexie-onderzoek? Sinds 1 januari 2015 is de gemeente waar je woont verantwoordelijk voor de vergoeding van het stellen van de diagnose
(dus het onderzoek ) en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Bij Dokter Bosman Bunschoten kun je je kind aanmelden voor diagnostiek, begeleiding en behandeling van dyslexie. Deze aanmelding doe je samen met de school van je kind. Ook het sociaal team van je gemeente is betrokken bij de aanmelding. Hoe de aanmelding verloopt hangt af van de gemeente waar je woont.

Leerlingdossier

De school van je kind houdt in de gaten hoe het gesteld is met de leesontwikkeling van je kind. Soms maken ouders en school zich zorgen over lezen en spellen. Wanneer je kind over een lange periode E-scores heeft voor toetsen, de school al langere tijd hulp heeft geboden en daar dossier van heeft bijgehouden, dan kun je je kind aanmelden voor dyslexie-onderzoek. Volg hierbij de route die hoort bij jouw gemeente.

Voorwaarden voor vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij dyslexie-onderzoek en behandeling moet je aan de landelijk vastgestelde voorwaarden voldoen.

 • Alleen instellingen die aan de eisen voldoen mogen de diagnose ‘dyslexie’ stellen. Dokter Bosman Bunschoten is gecertificeerd door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Wij werken volgens de richtlijnen van het Bloomert-protocol dyslexie. Op grond hiervan mogen wij de diagnose dyslexie stellen en een dyslexieverklaring afgeven. Wanneer wij vaststellen dat je kind (ernstige) dyslexie heeft heb je dus recht op vergoeding.
 • Alleen leerlingen van 7-12 jaar in het (speciaal) basisonderwijs met ernstige, enkelvoudige dyslexie komen in aanmerking voor vergoeding van dyslexie-onderzoek en dyslexiebehandeling. Deze regeling geldt niet voor leerlingen in het voortgezet onderwijs;
 • Voorafgaand aan de aanmelding moet je kind op school een traject van intensieve, planmatige extra hulp bij leren lezen en spellen hebben gekregen. Toch houdt je kind nog steeds ernstige lees-en spellingproblemen;
 • Jullie kind heeft geen andere (leer-)stoornissen;
 • De school moet een compleet leerlingdossier aanleveren om het vermoeden van (ernstige) dyslexie te onderbouwen.
 • De school heeft langdurige en intensieve, speciale begeleiding gegeven: minimaal 3 keer per week in een klein groepje; handelingsplannen en evaluatiemomenten zijn bijgehouden;
 • Je kind scoort bij toetsen van het leerlingvolgsysteem op 3 opeenvolgende meetmomenten bij 10 – 15% van de zwakste lezers/spellers (E-scores).

Dyslexievergoedingsregeling

De voorwaarden voor de dyslexievergoedingsregeling zijn heel erg streng; ze gelden alleen voor de zwaarste gevallen van dyslexie. Scoort je kind hoger dan de genoemde 10 – 15%, heeft het een lichtere vorm van dyslexie, dan komt het niet in aanmerking voor de dyslexievergoedingsregeling. De school kan dan ook geen leerlingdossier afgeven in het kader van de vergoedingsregeling voor dyslexie.

Aanmelden en behandelen buiten de dyslexievergoedingsregeling

Is er bij jullie kind misschien sprake van een lichtere vorm van dyslexie? Of spelen er ook andere problemen, zoals faalangst? Meld je kind dan bij ons aan via een andere route. Je bent dan niet afhankelijk van voorwaarden van de gemeente. Je kunt wel een beschikking van je gemeente aanvragen om je kind te laten behandelen voor de emotionele problemen die het ervaart naast de dyslexie.

Altijd mogelijkheden voor onderzoek en behandeling dyslexie

Alle kinderen kunnen op elk moment, via de school of initiatief van de ouders, bij ons terecht voor onderzoek op dyslexie. Hiervoor gelden andere, minder strenge eisen. We kunnen je kind ook dan binnen onze praktijk behandelen. Meer weten over de mogelijkheden? Bel 088 226 76 26 of mail ons

Kwaliteit

Wat is een HKZ keurmerk?

Dokter Bosman werkt op alle fronten aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Alle locaties van Dokter Bosman zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit belangrijke keurmerk biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van zorg bij Dokter Bosman. Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op de kwaliteitsnormen van de gehele organisatie – het kwaliteitmanagementsysteem. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het verkrijgen van een HKZ keurmerk betekent voor onze organisatie dat het werk zodanig is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om in de ogen van onze cliënten optimale zorg te kunnen leveren.

Wat is de cliënten- en familieraad?

De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit gekozen vertegenwoordigers en is een onafhankelijk adviesorgaan. De cliënten- en familieraad van Dokter Bosman bestaat uit (ex)cliënten en familieleden van (ex)cliënten van Dokter Bosman. De raad volgt het beleid van onze organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de cliënten- en familieraad is dat cliënten zoveel mogelijk de eigen regie hebben over hun behandeling en dat, als de cliënt dat wil, familie en naasten informatie kunnen krijgen over de behandeling en/of betrokken worden bij de behandeling. Op deze pagina vind je meer informatie over de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat betekent de cliënten- en familieraad voor mij?

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die Dokter Bosman biedt. Wat gaat goed, wat kan beter? Bij de cliënten- en familieraad kun je niet terecht met individuele klachten. Kijk hiervoor bij klacht of compliment.

Kan ik ook contact opnemen met de cliënten- en familieraad?

Als cliënt van Dokter Bosman kun je rechtstreeks contact met de cliënten- en familieraad opnemen. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier van de cliënten- en familieraad.

De cliënten- en familieraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Je krijgt per mail antwoord. Je hoort dan ook wanneer je eventuele vraag beantwoord kan worden. Vaak kan dat al direct. Je ontvangt altijd een bericht. Op deze pagina vind je het contactformulier voor de cliënten- en familieraad van Dokter Bosman.

Wat is een kwaliteitsstatuut?

Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht haar kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze verplichting geldt voor zowel de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet.

In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Klik hier om het kwaliteitsstatuut te bekijken.

Aanmerking of compliment

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Dokter Bosman hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We willen ook graag weten als je niet tevreden bent. Graag komen we samen met jou tot een oplossing.

Wat kun je doen?
In eerste instantie bespreek je de aanmerking met de medewerker in kwestie. Een groot deel van de klachten kan in overleg opgelost worden. Gebeurt dit niet naar wens, dan kun je jouw aanmerking met de locatiemanager bespreken. Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan kun je een officiële klacht indienen bij ons.

Deze klacht kun je melden door te mailen naar klantbeleving@dokterbosman.nl of een brief te schrijven naar:

Dokter Bosman
Postbus 2139
3800 CC Amersfoort

Binnen drie werkdagen krijg je een bevestiging van ontvangst.

Wat doet de klachtencommissie met jouw klacht?

We adviseren je eerst om jouw klacht met de betrokken medewerker te bespreken.

Als jouw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als je niet met de betrokken medewerker en/of leidinggevende wilt spreken, dan kun je jouw klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie voorleggen. Deze commissie is ingesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 

De nadere regeling is vastgesteld in het klachtenreglement van Dokter Bosman.

Je dient jouw klacht nogmaals schriftelijk in bij de klachtencommissie:

Dokter Bosman
Postbus 2139
3800 CC Amersfoort

Met vermelding van:
– Het incident waarover wordt geklaagd;
– Wanneer en waar het incident plaatsvond;
– Tegen wie de klacht is gericht;
– Naam, dagtekening en handtekening.

Wachttijden & herhaalrecepten

Hoe lang is de wachttijd bij Dokter Bosman?

De wachttijd bij Dokter Bosman is afhankelijk van de dienst:

 • Dokter Bosman: als je bent doorverwezen door de huisarts kun je je online aanmelden bij Dokter Bosman. Houd er rekening mee dat er wachttijden zijn. Maandelijks publiceren wij jou ter informatie onze actuele wachttijden.
 • Bij Plus van Dokter Bosman is er geen wachttijd. Maak een afspraak bij Plus van Dokter Bosman als je snel geholpen wilt worden. Neem contact op via 088 226 76 26. 

Waarom zijn er wachttijden bij Dokter Bosman?

Een zorgverzekeraar sluit contracten af met zoveel mogelijk zorgverleners, bijvoorbeeld met een ziekenhuis of een GGZ-instelling. In zo’n contract wordt o.a. het budget voor een behandeling vastgelegd maar ook het aantal behandelingen dat een zorgverlener in dat jaar mag doen. We spreken dan van gecontracteerde zorg.

Bij deze gecontracteerde zorg moet je wel rekening houden met een wachtlijst. De zorgverlener heeft namelijk het aantal cliënten wat kan instromen, vastgesteld op basis van het toegekende budget van de zorgverzekeraar. Neemt de vraag van cliënten toe en blijft het budget gelijk, dan ontstaat er een wachtlijst.

Wat is de aanmeldingswachttijd?

Op onze website vind je de wachttijden van onze locaties. Ze zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke week.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen je aanmelding en de eerste afspraak (intake) op de locatie. De aanmeldingswachttijd per locatie staat op onze website.
De vermelde wachttijd is een momentopname en kan iets afwijken van de actuele situatie. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de wachttijden op de website.

Wat is de behandelingswachttijd?

Op onze website vind je de wachttijden van onze locaties. Ze zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke week.

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de diagnose en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd per locatie staat op onze website.
De vermelde wachttijd is gebaseerd op de gemiddelde wachttijd van de laatste twee maanden. Daarom komen de wachttijden op onze website, niet altijd overeen met de actuele situatie. Dat is ook de reden waarom je geen rechten kunt ontlenen aan de wachttijden op de website.

Ik vind de wachttijd te lang

Volwassenen
Vind je de wachttijd te lang, neem dan contact op met ons of met je zorgverzekeraar. Het is namelijk niet verplicht om naar een zorgaanbieder of locatie in je eigen gemeente te gaan. Je kunt ons vragen of je op een andere locatie sneller terecht kunt. Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Hij kan jou ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, jouw behandeling start.

Kind en Jeugd
Voor de zorg van kinderen en jongeren zijn de gemeenten verantwoordelijk. De gemeente bepaalt zelf hoeveel geld ze voor jeugdzorg beschikbaar stelt. De ene gemeente maakt meer geld vrij voor jeugdzorg dan de andere. Daarom kan de wachttijd per gemeente verschillen. Als het geld (bijna) op is, neemt de wachttijd toe. Bij een lange wachttijd kun je mogelijk wel eerder bij een andere aanbieder terecht. Is dat niet het geval of wil je juist graag bij Dokter Bosman zorg krijgen, dan kun je al dan niet via ons contact op nemen met je gemeente om te vragen om extra budget, zodat je kind alsnog snel in behandeling kan.

Ik wil geen wachttijd

Maak gebruik van Plus van Dokter Bosman. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig. Binnen Plus van Dokter Bosman bieden we alle vormen van psychologische zorg waaronder coaching en training. Bij Plus van Dokter Bosman zijn we niet gebonden aan voorwaarden van zorgverzekeraars of gemeenten, de regie ligt bij jou. Plus wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar of gemeente.

Informatie over herhaalrecepten

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je herhaalrecepten tenminste 3 dagen van te voren aan te vragen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Als je een recept voor het weekend nodig hebt, dan kunnen we alleen beloven dat dat lukt als je het uiterlijk dinsdag aanvraagt. Onze artsen en psychiaters moeten tijd vrijmaken om je dossier te controleren en je recept te schrijven. Om te voorkómen dat dat ten koste gaat van andere cliënten, verzoeken we je zoveel mogelijk een recept te vragen als je toch al je arts bezoekt.

Privacyreglement

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Als klant heb je recht op bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement.

Is jouw vraag niet beantwoord?

Bel via 088 226 76 26 (op werkdagen van 8:30 tot 17:00).