Angst voor autisme leidt tot afname vaccinaties bij peuters

Angst voor autisme leidt tot afname vaccinaties

Het percentage van peuters die gevaccineerd worden om besmettelijke ziektes zoals mazelen tegen te gaan, is weer gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is hoogstwaarschijnlijk toe te wijzen aan de angst van ouders dat het kind autisme kan krijgen van de vaccinaties.

Vaccinaties in Nederland

90.2 procent van de 2-jarigen is in 2017 ingeënt tegen ziektes zoals polio, tetanus, kinkhoest en mazelen, dit is een daling van één procent ten opzichte van vorig jaar, dit blijkt uit cijfers van het RIVM. Het gaat hierbij om een kleine daling in vaccinaties, hierdoor blijft de oorzaak van de daling aanwijzen moeilijk. Echter, een vaccinatiepercentage van 95 procent is nodig om een ziekte uit te bannen, dit zegt Hans van Vliet, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. In Nederland is dit percentage al gedurende enkele jaren niet gehaald bij de tweede vaccinatie. Vorig jaar is dit percentage ook voor de eerste vaccinatie niet gehaald. In andere landen leidt het lage vaccinatiepercentage al tot verschillende problemen, zoals een snelle toename van mensen met mazelen in Europa.

Kritiek op vaccinaties

Ondanks het feit dat de angst voor autisme door vaccinaties ongegrond en onterecht is, worden er steeds vaker kritische vragen gesteld door ouders over het Rijksvaccinatieprogramma. In het bijzonder over de kans dat het kind hierdoor autisme krijgt. Dit is problematisch omdat er vast is gelegd dat er geen sprake is van een verband tussen autisme en vaccinaties. Aangezien er steeds meer vragen over de vaccinaties komen is het van belang dat het consultatiebureau over voldoende kennis beschikt om hierover in gesprek te gaan, zegt Van Vliet. Dit kan helpen om de ideeën voor zover mogelijk te ontkrachten.

Angst voor autisme door vaccinaties wordt vooral gevoed door andere landen, films en documentaires. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende voorlichting gegeven wordt over dit onderwerp. Er wordt dit jaar dan ook extra geld besteed aan consultatiebureaus voor voorlichting. Het informeren van medewerkers door middel van bijscholing heeft in 2017 al plaatsgevonden.

Het echte verhaal

Andrew Wakefield is de grondlegger van de theorie dat vaccinaties autisme kunnen veroorzaken. Hij beweerde dat de BMR-vaccinatie bij kinderen tot symptomen van autisme kon leiden. Ook riep hij op tot het in de ban doen van de BMR-vaccinatie tot verder onderzoek uitgevoerd kon worden. Wakefield is sindsdien ontmaskerd als fraudeur, en zijn conclusies zijn onjuist verklaard door middel van verschillende onderzoeken. Wakefield heeft een ban gekregen op het werken als arts in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: rivm.nl, autisme.nl