Compliment of klacht

Wij willen je echt verder helpen in je leven. Dat is waar we met Dokter Bosman voor staan. Door samen met jou en je omgeving te werken aan een beter en plezieriger leven. Jouw mening, klacht of compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van je leren.

Compliment

Ben je tevreden over je behandeling en wil je een compliment geven? Wat leuk! Geef deze in ieder geval aan onze medewerkers. Je kunt ook terecht op ZorgKaart Nederland

Klacht

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij je behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Dokter Bosman hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We willen ook graag weten als je niet tevreden bent. Graag komen we samen met jou tot een oplossing.

Wat kun je doen bij een klacht?

In eerste instantie bespreek je de klacht met de medewerker in kwestie. Een groot deel van de klachten kan in overleg opgelost worden. Gebeurt dit niet naar wens, dan kun je jouw aanmerking met onze klachtenfunctionaris bespreken.

Je klacht kun je melden door te mailen naar klantbeleving@dokterbosman.nl of een brief te schrijven naar:

Dokter Bosman
Postbus 2139
3800 CC Amersfoort

Vermeld in je brief:

  • je naam
  • naam van de locatie
  • naam van de betrokken medewerker(s)
  • functie van de betrokken medewerker(s)

Met vermelding van:

  • Het incident waarover de klacht gaat;
  • Wanneer en waar het incident plaatsvond;
  • Tegen wie de klacht is gericht;
  • Naam, dagtekening en handtekening.

Binnen drie werkdagen krijg je een bevestiging van ontvangst. De klachtenfunctionaris neemt contact met je op voor hoor en wederhoor.

Niet afdoende?

Indien dit niet afdoende is kun je jouw klacht bij een externe klachtencommissie een vervolg geven. Dokter Bosman is aangesloten bij Erisietsmisgegaan

Dit platform biedt een wettelijk erkende klachten- en geschillencommissie en is digitaal 24/7 beschikbaar. Er is 5 dagen per week telefonisch bereikbaarheid en er zijn ervaren klachtenfunctionarissen, mediators en een erkende geschillencommissie beschikbaar. Je kunt jouw klacht zelf indienen bij  Erisietsmisgegaan via de knop ‘onvrede melden’.

De klachtenfunctionaris kan je hierin begeleiden of adviseren.


Spreken met een cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. Een gesprek tussen de cliënt en de cliëntvertrouwenspersoon vind altijd in vertrouwelijkheid plaats.

De cliëntvertrouwens ­persoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. Zoals bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij het gesprek met degene waar de cliënt de onvrede bij ervaarde of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie.

Soms vinden cliënten het moeilijk om rechtstreeks een gesprek aan te gaan met degene over wie ze ontevreden zijn. Dan kan het helpen als de cliëntvertrouwenspersoon ter ondersteuning aanwezig is bij dit gesprek.

Je contact opnemen door te mailen naar clientvertrouwenspersoon@forta.nl